ZWIĄZKI ZAWODOWE

    

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2020 r.
odeszła nasza Koleżanka

śp. mgr Barbara Panczenko

wieloletnia członkini naszego Związku. Przez wiele lat brała czynny udział w działalności związkowej będąc członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

Pogrzeb odbędzie się 20 maja 2020 r. o godz. 10.10 na cmentarzu  na Junikowie.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci

 

 Za Organizację Zakładową NSZZ „ Solidarność”
 dr inż. Marian Pietrzak

 

 

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy - "Solidarność"

Komisja Uczelniana
adres:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7050, +48-61-848-7199

e-mail:
nszzs@up.poznan.pl
 
strona www:
www.up.poznan.pl/nszzs


Związek Nauczycielstwa Polskiego

Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego

adres:
ul. Wojska Polskiego 28
p. 403 Collegium Maximum
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7049
poniedziałek - piątek 8:00-12:30

e-mail:
znp@up.poznan.pl

strona www:
www.up.poznan.pl/znp