Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ekologiczne źródła ciepła z biogazowni w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ekologiczne źródła ciepła z biogazowni w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda

Uroczyste otwarcie systemu ciepłowniczego dla mieszkańców wsi Przybroda zasilanego „zielonym ciepłem” z biogazowni w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odbyło się 21 listopada br. 

 

 

Podczas spotkania zaprezentowany został nowoczesny system ciepłowniczy zasilany z biogazowni jako przykład proekologicznego i efektywnego systemu wykorzystującego  odnawialne źródła energii. Instalacja w gospodarstwie doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu produkuje rocznie tyle ciepła, ile uzyskalibyśmy ze spalenia 800 ton węgla rocznie. Z tą znaczącą różnicą, że nie zanieczyszcza powietrza. Innowacyjna biogazownia o mocy elektrycznej 499 kW i cieplnej 560 kW w gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie w bardzo efektywny sposób przerabia odchody zwierzęce i inne rodzaje biomasy rolniczej w „zieloną” energię elektryczną i ciepło, a końcowym produktem jest także rewelacyjnej jakości materiał nawozowy.

 

„Nasza biogazownia jest w zasadzie wszystkożerna. Wkładem mogą być bioodpady, właściwie wszystko z rolnictwa i przetwórstwa poza drewnem i jego odpadami. A ciepło, można powiedzieć, jest tu produktem ubocznym, który obecnie dociera do mieszkań 58 rodzin we wsi oraz wszystkich budynków uniwersyteckiego gospodarstwa doświadczalnego” - mówi prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekoenergetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

To nie jedyna technologia dla sektora bioenergii opracowana przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Obecnie trwają również prace nad systemem pozyskiwania biometanu z bioodpadów, nad biowodorem i pozyskiwaniem energii z biomasy.Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest liderem nowych technologii dla sektora bioenergii – mamy już w tym obszarze wymierne sukcesy, ale i ogromny potencjał, który będziemy rozwijać” – mówił podczas spotkania rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

Biogazowni rolniczych jest w Polsce 140. Zdaniem prof. Jacka Dacha potencjał naszego kraju, jeśli chodzi o wkład do takich instalacji, jest dużo większy. Według wyliczeń naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, w Polsce mogłoby powstać 10-12 tysięcy podobnych biogazowni, które są w stanie zasilać ekologicznym i tanim ciepłem okolicznych mieszkańców.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon List z WFOŚiGW Poznań37.68 KB

WYDZIAŁY