Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Inauguracja roku akademickiego w Szkole Doktorskiej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Inauguracja roku akademickiego w Szkole Doktorskiej

W Kolegium Rungego 15 października 2021 r. odbyła się uroczystość przyjęcia do wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nowych doktorantów Szkoły Doktorskiej.

 

 

Uroczystość otworzył prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP, który w swym przemówieniu inauguracyjnym podkreślał, że powołana w 2019 r. Szkoła Doktorska dynamicznie się rozwija.  Po tegorocznej rekrutacji kształcić się w niej będzie 75 doktorantów, w tym 17 cudzoziemców. Kontynuowane jest także kształcenie na „wygaszanych” studiach doktoranckich dla 131 doktorantów. „Liczymy, że dzięki wam Nasza Uczelnia będzie się rozwijała, że wy przyszyli doktoranci wykorzystacie możliwość staży zagranicznych w prestiżowych ośrodkach zagranicznych, że będziecie aplikować o środki na badania międzynarodowe” – mówił podczas inauguracji Rektor UPP.

Następnym punktem programu była immatrykulacja kolejnych roczników młodych naukowców. W tym roku kształcenie w Szkole Doktorskiej UPP rozpoczyna 25 osób. Po złożonym ślubowaniu głos zabrał mgr inż. Cezary Urbanowski przedstawiciel Samorządu Doktorantów, który skierował specjalne powitanie do młodszych kolegów. Na zakończenie swoje wystąpienie miał prof. dr hab. Janusz Olejnik, dyrektor Szkoły Doktorskiej, który cytując Jack’a London’a zaapelował do doktorantów „właściwie wykorzystajcie swój czas”.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz uczelni, grono dziekańskie oraz przedstawiciele Rad Naukowych Dyscyplin.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY