Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy UPP w Komitetach Naukowych PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy UPP w Komitetach Naukowych PAN

24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. W dziewięciu z nich zasiądą naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

 

Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych” przyjętym uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 52/2023 z dnia 26 września 2023 r.,  logo Polskiej Akademii Nauk wybory zostały przeprowadzone w odniesieniu do 71 Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.  

 

W Komitecie Nauk Ekonomicznych Wydział Ekonomii reprezentuje:  

 • prof. dr hab. Walenty Poczta 

 

W Komitecie Nauki o Żywieniu Człowieka jest 8 przedstawicieli Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu : 

 • prof. UPP dr hab. Joanna Bajerska  

 • prof. dr hab. Agata Chmurzyńska  

 • prof. UPP dr hab. Jolanta Czarnocińska (profesor emerytowana) 

 • dr hab. Inż. Magdalena Człapka-Matyasik  

 • prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio 

 • prof. dr hab. inż. Julita Reguła  

 • prof. dr hab. Joanna Suliburska 

 • dr hab. inż. Małgorzata Woźniewicz

 

W Komitecie Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu jest 3 przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach: 

 • prof. dr hab. Dorota Cieślak 

 • prof. dr hab. Izabela Szczerbal 

 • prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer 

 

W Komitecie Nauk Zootechnicznych i Akwakultury jest 6 przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach: 

 • prof. dr hab. Dorota Cieślak 

 • prof. dr hab. Adam Cieślak 

 • dr hab. Marcin Pszczoła 

 • prof. dr hab. Izabela Szczerbal 

 • prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 

 • prof. dr hab. Piotr Ślósarz 

 

W Komitecie Nauk o Żywności i Żywieniu jest 4 przedstawicieli Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu : 

 • prof. dr hab. Agata Chmurzyńska  

 • prof. UPP dr hab. inż.  Bożena Danyluk 

 • prof. dr hab. Małgorzata Majcher 

 • prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska  

 

W Komitecie Nauk Leśnych i Technologii Drewna znajduje się 6 przedstawicieli Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: 

 • prof. dr hab. Piotr Łakomy  

 • prof. dr hab. Roman Jaszczak 

 • prof. UPP. dr hab. inż. Wojciech Kowalkowski 

 • prof. dr hab. Piotr Mederski 

 • prof. dr hab. Maciej Skorupski  

 • prof. dr hab. Magdalena Zborowska 

 

W Komitecie Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej reprezentują:  

 • prof. dr hab. Klaudia Borowiak 

 • prof. dr hab. inż. Mariusz Sojka 

 

W Komitecie Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii reprezentuje:  

 • prof. UPP dr hab. Marlena Szalata 

 • prof. dr hab. Słomski Ryszard (profesor emerytowany) 

 

W Komitecie Biotechnologii jest 3 przedstawicieli Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii:  

 • prof. UPP dr hab. Dorota Narożna 

 • prof. dr hab. Słomski Ryszard (profesor emerytowany) 

 • prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland 

 

Komitety naukowe PAN powoływane są w oparciu o ocenę stopnia rozwoju dyscypliny naukowej lub dyscyplin pokrewnych oraz potrzeby reprezentacji i integracji środowiska naukowego. W skład komitetu naukowego wchodzą członkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjalnością naukową oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki.  

 

Do zadań komitetu naukowego należy m.in. rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych; organizowanie debat, dyskusji i konferencji naukowych, a także upowszechnianie ich wyników, przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych; współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników działalności naukowej oraz przygotowywanie wspólne z innymi komitetami opracowań naukowych. 

 

Pełne wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN: https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk/  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY