Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nominacje profesorskie – trzy nowe Panie Profesor na UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nominacje profesorskie – trzy nowe Panie Profesor na UPP

Początek roku przyniósł nominacje profesorskie dla pracowniczek naukowych trzech Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Do grono profesorów uczelni dołączyły:

Prof. UPP dr hab. Agata Chmurzyńska z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu 4 stycznia 2021 r., otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jedna z najwybitniejszych specjalistek w kraju zajmujących się nutrigenomiką. Zainteresowania badawcze skupia na uwarunkowaniach masy ciała, metabolizmu grup jednowęglowych i metabolizmu lipidów. Prowadzi także badania dotyczące programowania płodowego oraz związku pomiędzy wrażliwością smakową a wyborami pokarmowymi.

 

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Waśkiewicz z Katedry Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna 14 stycznia 2021 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Od początku kariery naukowej, główne zainteresowania badawcze Pani Profesor skupiały się wokół zagadnień związanych z metabolizmem wtórnym grzybów mikroskopowych zasiedlających rośliny uprawne, poznaniem mechanizmów interakcji gospodarz-patogen, a także poszukiwaniem nowych, biologicznych metod ograniczających rozwój mikroorganizmów patogennych.  

 

Prof. UPP dr hab. Renata Gaj z Katedry Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 22 lutego 2021 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Badania Pani Profesor koncentrują się na zagadnieniach dotyczących produkcyjnych aspektów nawożenia roślin uprawnych, a szczególnie zarządzania fosforem i potasem w intensywnej produkcji roślinnej oraz oceny wpływu różnych systemów uprawy roślin okopowych na zawartość i akumulację składników. Ponadto problematyka badawcza obejmuje diagnostykę stanu odżywienia roślin uprawnych w krytycznych fazach rozwoju oraz wykorzystanie składników z nawozów w kontekście badaniach środowiskowych.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz satysfakcji zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

      

WYDZIAŁY