Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienie Doktorantów Uczelni Przyrodniczych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porozumienie Doktorantów Uczelni Przyrodniczych

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 12.01.2024 r. odbył się I Zjazd Wyborczy Porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych. Podczas wydarzenia przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów UPP oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego podpisali list intencyjny, dołączając tym samym do porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych.  

 

 

Porozumienie ma na celu reprezentowanie i promowanie potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych środowiska doktorantów  przedstawiciele doktorantów Uczelni Przyrodniczych  uczelni przyrodniczych oraz wielowymiarową współpracę w obszarze naukowo-badawczym. 

 

Podczas I Zjazdu Wyborczego Porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych podjęto dyskusję nad zmianami w statucie, przeprowadzono wybory Zarządu oraz planowano działania na rok 2024. Wydarzenie nie tylko ma usprawnić współpracę między uczelniami, lecz także stanowi istotny krok w rozwoju Porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych. Zachęcamy wszystkich doktorantów do aktywnego uczestnictwa w kolejnych inicjatywach organizacji. 

 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

kobieta i mężczyzna podczas podpisywania porozumienia Doktorantów Uczelni Przyrodniczych dokument - porozumienie Doktorantów Uczelni Przyrodniczych przedstawiciele Doktorantów Uczelni Przyrodniczych

WYDZIAŁY