Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Portret współczesnego naukowca w najnowszych Wieściach Akademickich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Portret współczesnego naukowca w najnowszych Wieściach Akademickich

Ksiądz prof. Michał Heller, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2010 r.) napisał w swojej książce Jak być uczonym, że najbardziej odczuwalną przyjemnością związaną z uprawianiem nauki nie jest stan posiadania wiedzy, lecz proces jej zdobywania. Przygoda pioniera, odkrywcy... Wysiłek i ryzyko... I droga, którą się pokonuje. Autor zadaje jednocześnie pytanie, czy przyjemność byłaby aż tak wielka, gdyby nie było się przekonanym, że droga ta dokądś prowadzi i że warto tam zmierzać?

 

 

Słowa te stanowiły inspirację do podjęcia w najnowszym numerze „Wieści Akademickich” tematu bycia uczonym i sposobu uprawiania nauki. Poruszono też kwestie  wyobrażeń dotyczących współczesnego naukowca oraz cech pożądanych u osób, które chcą poświęcić się karierze naukowej. Prof. dr hab. Marek Świtoński zwrócił uwagę, że nauka jest wielką budowlą składającą się z nieprawdopodobnie dużej liczby małych cegiełek. „Tych, którzy dostają Nagrodę Nobla za przełomowe odkrycia, jest nawet nie garstka. Ale na ich odkrycia w jakimś stopniu pracują pokolenia i tysiące innych naukowców” – stwierdza. Natomiast Joanna Rubin, dziennikarka przeprowadzająca wywiady z naukowcami, wskazuje, co zrobić, aby społeczeństwo zaczęło słuchać naukowców. Polecam też Państwa uwadze artykuły o owocach pracy naszych naukowców – efektach ich działalności naukowej i prowadzonych badaniach.

 

Iwona Cieślik, Redaktorka naczelna

 

 

Numer do pobrania  

 

Na platformie cyfrowej - https://issuu.com/uppwiesci/docs/wa-2022-wrzesien_www 

WYDZIAŁY