Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Krzysztof Szoszkiewicz ponownie wybrany Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz ponownie wybrany Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, obecny Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uzyskał reelekcję na kadencję 2024-2028. Rektor elekt będzie kontynuował misję tworzenia silnie umiędzynarodowionej Uczelni, opartej na innowacyjności, doskonałości naukowej oraz aktywnym zaangażowaniu w rozwój społeczności akademickiej. Jego priorytetem będzie dalszy postęp Uczelni i jej pracowników oraz rozwijanie potencjału badawczego i dydaktycznego. 

 

 

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w dniu 9 kwietnia 2024 roku, po raz drugi wybrało prof. Krzysztofa Szoszkiewicza na  stanowisko Rektora Uczelni na kadencję 2024-2028. O fotel Rektora walczył z prof. dr hab. Anną Gramzą-Michałowską. Jego program rektorski skupia się na kluczowych obszarach rozwoju Uczelni, takich jak unowocześnienie i strategiczny rozwój, informatyzacja w zarządzaniu, działalność naukowa, umiędzynarodowienie, kształcenie i studenci, działalność Szkoły Doktorskiej, struktura uczelni i polityka kadrowa, zakłady doświadczalne i Zespół Szkół Przyrodniczych, współpraca z innymi ośrodkami akademickimi oraz wzmocnienie wizerunku Uczelni i działań promocyjnych. 

 

Podczas obecnej kadencji, tj. 2020-2024, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odnotował wiele sukcesów, w tym najlepszy wynik w historii ewaluacji prowadzonych badań, skokowy wzrost umiędzynarodowienia oraz rekordowy poziom pozyskiwania środków zewnętrznych. Rektor elekt planuje kontynuację działań, widząc ogromny potencjał Uczelni do dalszego dynamicznego rozwoju, zarówno w dziedzinie nauki, jak i edukacji. Przygotowany na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, ma nadzieję na jeszcze większe możliwości pozyskiwania środków na nowoczesne inwestycje z różnych źródeł. 

 

Jego zaangażowanie oraz determinacja i umiejętności organizacyjne, zdobyte podczas trwającej kadencji, mają zapewnić realizację ambitnych planów. Wspólnie z akademicką społecznością planuje umocnić pozycję Uczelni w grupie wiodących uczelni w Polsce i uczynić ją jeszcze bardziej rozpoznawalnym i cenionym ośrodkiem akademickim w europejskiej, a nawet światowej przestrzeni naukowej. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY