Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy nad Uproszczonym Planem Urządzania Lasu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy nad Uproszczonym Planem Urządzania Lasu

18 września 2023 r. w Ośrodku Dydaktyczno-Naukowym w Zielonce odbyło się spotkanie dotyczące prac nad nowym Uproszczonym Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Zielonka. W wydarzeniu udział wzięli reprezentanci różnych środowisk: członkinie i członkowie Zespołu Lokalnej Współpracy, przedstawiciele świata nauki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji ekologicznych, aktywistów przyrodniczych, biznesu związanego z przemysłem drzewnym, a także obserwatorzy i eksperci zewnętrzni. 

 

 

Kluczowa dla spotkania była prezentacja ekspertów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu. Omówili oni wyniki prac    inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka oraz proponowane działania ochronne i gospodarcze na lata 2024-2033 opracowane przez  Katedrę Urządzania Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność dostosowania działań do zmian klimatycznych i prowadzenia jeszcze bardziej zrównoważonej gospodarki. Wskazano ważność pogodzenia zasad: zachowania trwałości lasu, funkcji ochronnych lasu i zaspokojenia potrzeb społecznych - zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych. 

 

"Aby sprostać wyzwaniom dynamicznych zmian klimatycznych, musimy kierować się nowoczesnymi zasadami gospodarki leśnej. To klucz do zachowania trwałości lasów i dostosowania ich składu gatunkowego do warunków zbliżonych do naturalnych”- podkreślił, Wiesław Krzewina dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina. 

 

Spotkanie zakończyło się merytoryczną dyskusją, podczas której uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami i opiniami na temat Uproszczonego Planu Urządzania Lasu. To ważny krok w kierunku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka. 

 

Leśny Zakład Doświadczalny Murowana Goślina 

 

​​​​​​​

WYDZIAŁY