Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenia dla Inspektorów Zarządu Zieleni Miejskiej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenia dla Inspektorów Zarządu Zieleni Miejskiej

W minioną środę herpetolodzy z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla inspektorów Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Spotkanie przeprowadzone w trybie online dotyczyło ekologii płazów występujących w miejskich parkach, zieleńcach i skwerach, a także kierunków zarządzania miejskimi zbiornikami w celu wspierania bioróżnorodności.

 

 

W Poznaniu występuje 11 gatunków płazów z czego najbardziej rozpowszechnione to ropuchy szare i zielone, żaby zielone i oczywiście traszki zwyczajne. Pamiętać trzeba, że płazy to globalnie  zagrożona grupa kręgowców, a wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody ponad 41% znanych gatunków narażonych jest na wyginięcie. Chociaż idea ochrony płazów zatacza coraz szersze kręgi w świadomości ludzi spoza środowiska akademickiego to niestety większość populacji boryka się z lokalnymi problemami, dlatego takie szkolenia są bardzo cenne i potrzebne. „Dziękujemy Zarządowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu za współpracę i mamy nadzieję, że zaowocuje ona poprawą warunków płazów żyjących w naszym mieście! Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom miasta #patrzpodnogi” – podsumowuje mgr inż. Mikołaj Kaczmarski, specjalista herpetolog, prowadzący szkolenie.  

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY