Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki plebiscytu na Najlepszych Nauczycieli UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki plebiscytu na Najlepszych Nauczycieli UPP

Znamy wyniki Plebiscytu na Najlepszych Nauczycieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zorganizowanego przez Konwent Samorządu Studenckiego oraz Dział Studiów i Spraw Studenckich. Konkurs, który po raz pierwszy odbył się na naszej Uczelni, stanowi okazję do wyróżnienia tych nauczycieli akademickich, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także inspirują i wspierają rozwój studentów. 

 

 

 

Plebiscyt składał się z dwóch etapów. Pierwszy to etap ankietowy, w którym na każdym wydziale wybranych zostało siedmiu nauczycieli akademickich na podstawie wyników  ankiet oceny zajęć dydaktycznych. W drugim etapie przeprowadzone zostało głosowanie powszechne studentów poszczególnych wydziałów, podczas którego wybrani zostali najlepsi dydaktycy spośród wyłonionych w pierwszym etapie.   

 

W drodze głosowania laureatami Plebiscytu zostali na poszczególnych Wydziałach: 

  • Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii - prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland 

  • Leśnictwa i Technologii Drewna - dr inż. Bartosz Bułaj 

  • Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - dr hab. Łukasz Myczko 

  • Nauk o Żywności i Żywieniu - dr inż. Maciej Taczanowski 

  • Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej - dr inż. Aleksander Jędruś 

  • Ekonomii - dr inż. Krzysztof Pawłowski. 

 

Zwycięzcy zasłużyli na uznanie za wyróżniającą się jakość prowadzonych zajęć, zaangażowanie, profesjonalizm i zdolność inspirującego przekazywania wiedzy. Co istotne wyboru dokonali studenci, którzy są najważniejszymi beneficjentami edukacji, a ich głosy stanowią istotny element procesu doceniania jakości nauczania na UPP. Głosowanie studenckie jest wyrazem doskonalenia procesu dydaktycznego i tworzenia inspirującej przestrzeni edukacyjnej, dlatego dziękujemy wszystkim studentom, którzy oddali swój głos w Plebiscycie.  

 

Gratulujemy zwycięzcom, którym należy się uznanie za ich trud i zaangażowanie w dziedzinie nauczania. Wierzymy, że ich inspirujący wkład w edukację będzie kontynuowany, przynosząc owocne rezultaty dla studentów. Dziękujemy za Państwa pasję w tworzenie wyjątkowej atmosfery naukowej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.  

 

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się 11.01.2024 (godz. 13.00) podczas Spotkania Noworocznego Rektora z kierownikami jednostek UPP.  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY