Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IV Konferencja Naukowa Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IV Konferencja Naukowa Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

cze
27
cze/27 09:00 - cze/28 18:00

Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 

Zapraszają na IV Konferencję Naukową Pod Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z cyklu:
GOSPODAROWANIE W DOLINACH RZECZNYCH NA OBSZARACH NATURA 2000 

Temat konferencji: 
„Problemy inżynierii i kształtowania środowiska”

WYDZIAŁY