Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KURSY UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE OBEJMUJĄCE KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KURSY UZUPEŁNIAJĄCE KWALIFIKACJE OBEJMUJĄCE KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
   
 2. Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.

 

 1. Kursy przeprowadzane są w semestrze zimowym.

 

 1. Wykaz kursów prowadzonych dla kandydatów na studia II stopnia zostanie przedstawiony w czerwcu 2021r.
   
 1. Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.
   
 2. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu. Termin rekrutacji zostanie podany.

 

 1. Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Kursant zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Kursantowi w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 1.  Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs i o terminie oraz miejscu składania dokumentów.
     

 

Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

Więcej informacji na temat kursów dostępnych będzie na stronie www.up.poznan.pl/cku 

 

 

 

 

Wykaz przedmiotów stanowiących programy kursów przeznaczonych dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów w roku 2020/2021

kierunek: Biotechnologia
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Inżynieria genetyczna – 60 godz. wykładów i 60 godz. ćwiczeń,
Projektowanie procesów biotechnologicznych – 25 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska – 25 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Inżynieria komórkowa zwierząt – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Ekoenergetyka
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Automatyka – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Energetyka wodna i geotermia – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Energetyka biomasy – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Silniki i siłownie kogeneracyjne – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Fotowoltaika i kolektory słoneczne – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Komputerowe wspomaganie projektowania – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Podstawy projektowania systemów – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Informatyka stosowana
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Architektura komputerów i systemy operacyjne – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Programowanie wizualne – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Systemy bazy danych – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Systemy wbudowane – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Inżynieria rolnicza
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Inżynieria materiałowa – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Utrzymanie maszyn – 15 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Automatyka – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Agrotechnologie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Ochrona środowiska
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Inżynieria procesowa – 20 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Gospodarka odpadami komunalnymi – 20 godz. wykładów i 25 godz. ćwiczeń,
Technologie wody i ścieków – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Technologie bioenergetyczne – 13 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Przyrodnicze podstawy i skutki nawożenia – 20 godz. wykładów i 40 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Projektowanie mebli
przedmioty:
Komputerowe wspomaganie projektowania – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (5 ECTS),
Mechanika techniczna – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (4 ECTS),
Zapis konstrukcji – 10 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Nauka o drewnie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Kleje i klejenie drewna – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (3 ECTS),
Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń – 18 godz. wykładów i 18 godz. ćwiczeń (5 ECTS).
(Uczestnik kursu zobowiązany jest do wyboru przedmiotów o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 20 i łącznej liczbie godzin dydaktycznych nie przekraczającej 300)

 

kierunek: Rolnictwo
przedmioty:
Grafika inżynierska – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Technologie produkcji pasz z użytków zielonych – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Systemy uprawy roli i następstwa roślin – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Podstawy logistyki – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Herbologia – 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń,
Technologie upraw rolniczych – 30 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Technologia drewna
przedmioty:
Nauka o drewnie – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Mechanika techniczna – 15 godz. wykładów i 30 godzin ćwiczeń (4 ECTS),
Zapis konstrukcji – 10 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń (4 ECTS),
Kleje i klejenie drewna – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (3 ECTS),
Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń – 18 godz. wykładów i 18 godz. ćwiczeń (5 ECTS),
Elektrotechnika i elektronika – 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń (4 ECTS).
(Uczestnik kursu zobowiązany jest do wyboru przedmiotów o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 20 i łącznej liczbie godzin dydaktycznych nie przekraczającej 300)

 

kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka
przedmioty:
Ogólna technologia żywności – 45 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Przetwórstwo i przechowalnictwo żywności – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń,
Inżynieria procesowa – 25 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń,
Inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych – 20 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

 

kierunek: Zootechnika
przedmioty:
Hodowla i użytkowanie koni, trzody chlewnej i bydła – 120 godz. wykładów i 120 godz. ćwiczeń,
Doradztwo zootechniczne – 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń.

 

 

WYDZIAŁY