ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA NIESTACJONARNE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Studia niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie w tym trybie na studiach pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

Kierunek studiów

 

Wysokość opłaty semestralnej [PLN]

Architektura krajobrazu

1800,00

Dietetyka

1800,00

Ekoenergetyka

1700,00

Ekonomia

1500,00

Finanse i rachunkowość

1500,00

Gospodarka przestrzenna

1600,00

Informatyka stosowana 

1700,00

Inżynieria rolnicza

1700,00

Inżynieria środowiska

1700,00

Leśnictwo

2200,00

Ogrodnictwo

1600,00

Rolnictwo

1700,00

Technologia drewna

1750,00

Technologia żywności i żywienie człowieka

1800,00

Zootechnika

1600,00

 

Szczegółowe zasady ustalania opłat oraz ich wysokość określa:
 

Zarządzenie nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021