PROGI PUNKTOWE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W roku akademickim 2019/2020 uzyskano progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów.Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na dzień 12.07.2019 r.)
Architektura krajobrazu

30

Biologia stosowana

30

Biotechnologia

40

Dietetyka

55

Ekoenergetyka

30

Ekonomia

30

Finanse i rachunkowość

58

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

30

Gospodarka przestrzenna

30

Informatyka stosowana

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Jakość i bezpieczeństwo żywności 

30

Leśnictwo

          45
Ochrona środowiska

30

Ogrodnictwo

30

Polityka społeczna

30

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

30

Technologia drewna

30

Technologia drewna - studia dualne

          30
Technologia żywności i żywienie człowieka

30

Weterynaria

70

Zootechnika

30