Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROGI PUNKTOWE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PROGI PUNKTOWE

Progi punktowe obowiązujące na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 (na podstawie danych z ubiegłorocznej rekrutacji)

 Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na postawi ubiegłorocznej rekrutacji)
architektura krajobrazu

45

biologia stosowana

30

biotechnologia

45

dietetyka

47

ekoenergetyka

30

ekonomia

30

finanse i rachunkowość

57

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

30

gospodarka przestrzenna

30

informatyka stosowana

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

30

jakość i bezpieczeństwo żywności 

30

leśnictwo

          43
ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

30

polityka społeczna

30

projektowanie mebli

30

rolnictwo

30

technologia drewna

30

technologia żywności i żywienie człowieka

30

weterynaria

74

zootechnika

30

WYDZIAŁY