PROGI PUNKTOWE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Aktualne progi punktowe obowiązujące na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2020/2021 (na podstawie danych z ubiegłorocznej rekrutacji)Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na dzień 12.07.2019 r.)
Architektura krajobrazu

30

Biologia stosowana

30

Biotechnologia

40

Dietetyka

55

Ekoenergetyka

30

Ekonomia

30

Finanse i rachunkowość

58

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

30

Gospodarka przestrzenna

30

Informatyka stosowana

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Jakość i bezpieczeństwo żywności 

30

Leśnictwo

          45
Ochrona środowiska

30

Ogrodnictwo

30

Polityka społeczna

30

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

30

Technologia drewna

30

Technologia drewna - studia dualne

          30
Technologia żywności i żywienie człowieka

30

Weterynaria

70

Zootechnika

30

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny