PROGI PUNKTOWE

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W roku akademickim 2018/2019 uzyskano progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów.Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na dzień 13.07.2018 r.)
Architektura krajobrazu

47

Biologia

30

Biotechnologia

47

Dietetyka

56

Ekoenergetyka

30

Ekonomia

39

Finanse i rachunkowość

60

Gospodarka przestrzenna

30

Informatyka i agroinżynieria

30

Inżynieria biotworzyw

30

Inżynieria i gospodarka wodna

30

Inżynieria rolnicza

30

Inżynieria środowiska

30

Leśnictwo

46

Medycyna roślin

30

Ochrona środowiska

30

Ogrodnictwo

30

Polityka społeczna

30

Projektowanie mebli

30

Rolnictwo

30

Technologia drewna

30

Technologia żywności i żywienie człowieka

30

 Jakość i bezpieczeństwo żywności

30

Weterynaria

72

Zootechnika

30