REZYGNACJA Z PODJĘCIA STUDIÓW

W przypadku rezygnacji ze studiów, kandydat jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji na specjalnym formularzu.

 

Oświadczenie można przesłać: pocztą zwykłą na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dział Studiów i Spraw Studenckich

ul. Wojska Polskiego 28,  60-637 Poznań, pokój 123

lub

zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: dzstud@up.poznan.pl

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Rezygnacja.doc31.5 KB