Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INŻYNIERIA HYDROTECHNICZNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

INŻYNIERIA HYDROTECHNICZNA

Wydział: 
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

 

 

Opis kierunku

Zmiany klimatyczne i konieczność świadomego korzystania z zasobów sprawiają, że na popularności zyskuje efektywna gospodarka wodna. Państwa szukają alternatyw dla transportu drogowego, baczniej przyglądając się innym formom komunikacji. W tworzeniu analiz i projektowaniu optymalnych rozwiązań pomoże najlepiej wyposażone laboratorium dronów w Polsce! Bez dodatkowych kosztów poznaj nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie. Zdobądź uprawnienia budowlane w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana. Wykorzystuj technologie w służbie człowiekowi, by poprawiać stan środowiska.

 

 

Studenci kierunku będą zdobywać interdyscyplinarną z zakresu geoinformacji i geotechnologii, budownictwa ogólnego, geotechniki, budownictwa hydrotechnicznego, modelowania hydrodynamicznego przepływów wód powierzchniowych i podziemnych, wodnego transportu śródlądowego, logistyki transportu wodnego.

W czasie studiów realizowane będą innowacyjne przedmioty - 63% zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotów kierunkowych i praktycznych. 

Studenci korzystać będą z nowoczesnych laboratoriów: dronowego - DRONELAB i komputerowego – KOMPLAB wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie projektowe i inżynierskie.

W programie kształcenia ujęto unikalne i nieodpłatne kursy prowadzone przez wiodące firmy związane z praktyką, które ułatwią Tobie podjęcie pracy, takie jak:

 • GEOMATYKA,
 • AUTOCAD,
 • ArcGIS,
 • Python,
 • HYDRUS,
 • Systemów pomiarowych,
 • a dla najlepszych - kursy pilotażu drona i szkolenie UAV VLOS z licencją pilota!

Studia umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalnościach: inżynieryjna hydrotechniczna i konstrukcyjno-budowlana. 

 

Kierunek powstał w ramach projektu Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski. 

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe:  CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, GEOGRAFIA, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy (studia stacjonarne) - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy i Umiejętności Budowlanych lub Wiedzy Technicznej. 
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 40 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku będą mogli wykorzystać narzędzia geotechnologiczne (min. drony, skanery) w: działaniach inwestycyjnych i wykonawstwie związanym z budownictwem hydrotechnicznym i transportem wodnym; inwentaryzacji obiektów hydrotechnicznych oraz modelowaniu sieci rzecznej; wieloaspektowym wspomaganiu procesu projektowego; podczas prac związanych z budową i modernizacją obiektów hydrotechnicznych.

Perspektywy po studiach

 • Jednostki zajmujące się projektowaniem, utrzymaniem i rozbudową urządzeń hydrotechnicznych związanych z transportem wodnym
 • Firmy zajmujące się logistyką transportu wodnego
 • Administracja państwowa i samorządowa, rejonowe i lokalne zarządy gospodarki wodnej, ośrodki badawcze i urzędy
 • Przedsiębiorstwa projektowe i wykonawcze w zakresie geotechnologii i budownictwa wodnego
 • Firmy konsultingowe i doradcze w dziedzinie geotechnologii, hydrotechniki, transportu wodnego
 • Ośrodki europejskie i światowe zajmujące się geotechnologiami i ich pochodnymi.

 

WYDZIAŁY