Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biuro karier

 

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oferuje szkolenia, wykłady  i spotkania, których celem jest przybliżenie studentom realiów rynku pracy i zapewnienie im sprawnego poruszania się po nim. Gromadzi na bieżąco oferty praktyk, staży i pracy dla studentów i absolwentów.

Cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Biuro Karier są branżowe targi pracy i przedsiębiorczości oraz cykl obowiązkowych zajęć dla studentów drugiego stopnia na temat m.in. umiejętności miękkich, prowadzenia działalności gospodarczej, metod jej finasowania, etykiety w biznesie, autoprezentacji.

Ważnym zadaniem Biura karier jest także doradztwo zawodowe i w zakresie przedsiębiorczości, przeprowadzanie testów kompetencyjnych i zawodowych, pomoc w wyborze i kształtowaniu ścieżki kariery. Dodatkowo prowadzone są także spotkania z pracodawcami, szkolenia, warsztaty, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Aktualne oferty pracy, programy stażowe czy informacje o eventach organizowanych przez Biuro Karier można znaleźć na stronie internetowej.

www. biurokarier.up.poznan.pl

 

Znajdź nas także na

https://www.facebook.com/biurokarieruppoznan

 

https://www.instagram.com/bk_uppoznan/

 

 

Zaplanuj swoja karierę i znajdź pracę marzeń

WYDZIAŁY