Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 12 października 2017 roku