Zarządzenie nr 026/2020 z dnia 2 marca 2020 roku

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz sposobu informowania o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny