Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zarządzenie nr 026/2020 z dnia 2 marca 2020 roku | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zarządzenie nr 026/2020 z dnia 2 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz sposobu informowania o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

WYDZIAŁY