Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility STUDIA NA UPP DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

STUDIA NA UPP DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

STUDIA NA UPP DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY

 

Studenci pochodzenia ukraińskiego mają możliwość kontynuowania kształcenia (w trybie przeniesienia z uczelni na terenie Ukrainy) na kierunkach oferowanych przez UPP w języku polskim oraz angielskim (na poziomie magisterskim). Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej, w tej sprawie można się kontaktować z Działem Dział Studiów i Spraw Studenckich tel. +48-61-848-7009, +48-61-848-7010, mail: dsiss@up.poznan.pl.  

 

Każda sprawa związana z kontynuowaniem studiów będzie rozpatrywana indywidualnie (rozważone muszą zostać różnice programowe i treści kształcenia, kompetencje językowe itp.).

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotowuje się również do przyjęcia osób z Ukrainy, chcących podjąć studia na kierunkach oferowanych przez UPP. Trwają prace nad zmianami pozwalającymi na przyjmowanie studentów ukraińskich na zasadzie uproszczonych procedur (dostarczanie dokumentów). Przyjmowanie obywateli ukraińskich odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji na studia.

 

Decyzje w powyższych kwestiach będą na bieżąco dostosowywane do regulacji MEiN. Aktualne informacje dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy można uzyskać również na stronach Ministerstwa oraz kontaktując się na adres: ukraina-studia@mein.gov.pl lub tel. 22 5292662.

 

 

Студенти українського походження можуть продовжити навчання (переводячись з університетів України) за напрямами навчання, які пропонує Університет природничих наук у Познані польською та англійською мовами (на рівні магістра). Кожен ВНЗ самостійно визначає порядок переведення з іноземного ВНЗ, з цього приводу можна звернутися до відділу навчання та студентської роботи, тел.+48-61-848-7009, +48-61-848-7010, e-mail: dsiss@up.poznan.pl.

Кожне питання, пов’язане з продовженням навчання, буде розглянуто індивідуально (враховуються відмінності в навчальних планах та змісті навчання, мовні компетенції тощо).

 

Університет природничих наук у Познані також готується приймати людей з України, які бажають навчатися на факультетах, які пропонує UPP. Триває робота над змінами, які дозволять приймати українських студентів за спрощеною процедурою (надання документів). Прийом громадян України здійснюватиметься відповідно до чинних правил зарахування на навчання.

 

Рішення з вищезазначених питань будуть постійно узгоджуватися з положеннями МЕіН. Актуальну інформацію для студентів та науковців, які приїжджають з України, також можна отримати на сайті міністерства та за адресою: ukraina-studia@mein.gov.pl або за тел.22 5292662.

 

Перший та другий цикли навчання польською мовою 

Магістерська програма з англійської мови – MSc

 

 

   

 

WYDZIAŁY