Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

IV posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się 27 stycznia 2021 r. w formule zdalnej.

 

Zgodnie z porządkiem obrad podjęte zostały kolejno uchwały w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Forestry oraz zmiany uchwały nr 330/2019 w sprawie dostosowania programu  studiów na kierunku ekonomia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020, do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Na koniec podjęta została uchwała w sprawie Regulaminu dotyczącego uhonorowania tablicą pamiątkową lub nadania imienia obiektom i jednostkom organizacyjnym.

 

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY