Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaangażowany w powstanie Wielkopolskiej Doliny Wodorowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaangażowany w powstanie Wielkopolskiej Doliny Wodorowej

5 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana Deklaracja o woli powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Wśród sygnatariuszy jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dokument podpisał w imieniu Uczelni rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

 

Podpisywany dokument stanowi potwierdzenie woli współpracy na rzecz rozwoju Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, zaangażowania w rozwój całego krajowego ekosystemu opartego o technologie wodorowe. Sygnatariuszami Deklaracji są przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem i Jackiem Bogusławskim, Członkiem Zarządu Województwa  -  przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Prezydenci największych wielkopolskich miast: Poznania, Konina, Kalisza, Piły, Leszna oraz Ostrowa Wielkopolskiego, a także przedstawiciele władz wielkopolskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowiska biznesu: Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., SOLARIS BUS & COACH sp. z o. o., Wielkopolskiej Rady Trzydziestu i Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

 

„Wodór jest wspaniałym magazynem energii, który pozwala bilansować produkcję energii z odnawialnych źródeł. Ma szereg zastosowań w przemyśle i gospodarce. Okres rozpoznania i badania, czy jest to rzecz atrakcyjna i ważna mamy już za sobą. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy, reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania. Sumujemy te wszystkie oczekiwania, aby zadeklarować rządowi, że jesteśmy gotowi do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej i że chcemy partycypować w Krajowej Strategii Wodorowej, która jest w tej chwili konsultowana. Ten scenariusz dla wodoru w Polsce jest całkiem realny, a my się doskonale w niego wpisujemy. Chcemy podjąć dialog z rządem i zaoferować współpracę i synergiczne działania wszystkich dzisiejszych sygnatariuszy Deklaracji. To jest ten cel, który będziemy w najbliższym czasie realizować” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

 

Rektorzy wielkopolskich uczelni podkreślali, że to inicjatywa trafiona, łącząca świat nauki, biznesu oraz samorządu i zadeklarowali współpracę na wszelkich polach. Zwracali również uwagę na  niezwykle ważny jej aspekt społeczny. To właściwy moment, żeby zadbać o przyszłość naszego społeczeństwa. Będziemy mocnym ogniwem tej inicjatywy – zgodnie zapewniali.

 

„Wykorzystanie wodoru może stać się znaczącym czynnikiem przewagi konkurencyjnej wielkopolskich firm w obliczu wprowadzania oznaczeń śladu węglowego na produktach. Wraz z rozwojem technologii wodorowych wzrastać będzie zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowane kadry. Fakt ten wykorzystać mogą uczelnie wyższe modyfikując lub tworząc nowe kierunki studiów na potrzeby innowacyjnych sektorów gospodarki nisko i zeroemisyjnej. Warto podkreślić, że badania prowadzone na naszym Uniwersytecie w tym zakresie należą do najbardziej zaawansowanych” – komentuje rektor UPP, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

Z kolei włodarze wielkopolskich miast zwracali uwagę, że przyszłość zeroemisyjna, to przyszłość najbliższa, a ta inicjatywa pozwoli wydobyć i dobrze wykorzystać ogromny potencjał, którym dysponuje nasza nauka, gospodarka i samorząd. Podkreślali także, że chcą być mocnym głosem w pozyskiwaniu funduszy. „Wszyscy powinniśmy czerpać z osiągnięć nauki i wspierać nowoczesne rozwiązania, nawet jeśli wiąże się to z podejmowaniem pewnego ryzyka”  - podkreślił Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, zapowiadając projekt zakupu autobusów z napędem wodorowym dla komunikacji miasta Poznania.   

 

Jacek Bogusławski, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej podkreślił, że podpisywana dziś Deklaracja to efekt pracy wszystkich zaangażowanych środowisk w ten projekt. - Mamy  wśród nas cztery panele. Pierwszy - nauki, który dzieli się z nami wiedzą i wymienia doświadczeniami. Mamy też panel liderów samorządowych – prezydentów, wójtów i burmistrzów, zarządzających większymi i mniejszymi miastami, którzy widzą, że te technologie to przyszłość i są potrzebne. A to dzięki nim będziemy je wykorzystywać w wielu obszarach funkcjonowania miast. Kolejny to panel obywatelski oraz czwarty – panel najważniejszy – to przedsiębiorcy, którzy zastosują te technologie powszechnie.

„Przyszłość już tu jest, cieszę się, że jesteście Państwo dziś z nami” – spuentował spotkanie Marszałek Woźniak.

 

Mat. prasowe i zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY