Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo -Upowszechnieniowe "Systemy wspomagające decyzje w gospodarowaniu na użytkach zielonych w świetle projektu GrasSAT" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo -Upowszechnieniowe "Systemy wspomagające decyzje w gospodarowaniu na użytkach zielonych w świetle projektu GrasSAT"

gru
08
gru/08 11:00 - gru/08 14:30

Biocentrum, sala wykładowa B

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Upowszechnieniowym Systemy wspomagające decyzje w gospodarowaniu na użytkach zielonych w świetle projektu GrasSAT.

Celem sympozjum jest prezentacja i omówienie systemów wspomagania decyzji w gospodarowaniu na użytkach zielonych w sferze naukowej oraz ich zastosowań w praktyce rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie uzyskanych w projekcie GrasSAT, realizowanym w Programie „Badania stosowane” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021/POLNOR 2019. Powszechna dostępność do informacji i baz danych oraz zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne umożliwiają zastosowanie różnych programów i aplikacji, które pomagają rolnikom m.in. prognozować poziom plonowania użytków zielonych, wystąpienie ryzyk związanych z produkcją paszy, a także wspierać podejmowanie decyzji związanych z wykonywaniem zabiegów pratotechnicznych. Istotnym wkładem w rozwój tego typu systemów jest aplikacja programu GrasSAT umożliwiająca poprawę gospodarowania na użytkach zielonych dla zwiększenia opłacalności w zakresie chowu bydła mlecznego, mięsnego i owiec w Polsce, przy jednoczesnym zapewnieniu pozyskania wielu usług ekosystemowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sympozjum wraz z programem znajdują się w załączonym pliku. 

WYDZIAŁY