Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium naukowe pt. "Przywracanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium naukowe pt. "Przywracanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze”

paź
24
paź/24 12:00 - paź/24 13:00

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UPP
sali 222
ul. Piątkowska 94, wejście C

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt. "Przywracanie bioróżnorodności ekosystemów wodnych w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze”.

 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń związanych z rozwiązaniami opartymi na przyrodzie, w tym w zakresie projektowania, zarządzania i monitoringu ekosystemów wodnych miasta Poznania.

Przedstawione będą wyniki międzynarodowego projektu prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej realizowanego w ramach programu Biodiversa. Ponadto, przedstawione zostaną także informacje dotyczące stanu populacji płazów, zebrane przez Katedrę Zoologii, która nadzoruje niektóre z projektów realizowanych na terenie Poznania w ramach niebiesko-zielonej infrastruktury, skupiając się zarówno na ochronie herpetofauny, jak i kształtowaniu siedlisk.

 

Seminarium odbędzie się w wtorek 24 października w sali 222 Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska (Piątkowska 94, wejście C) w godzinach 12:00-13:00.

 

 

WYDZIAŁY