Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UWAGA STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/18 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UWAGA STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH ZASADY TWORZENIA GRUP JĘZYKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

1. Nauka języka obcego rozpocznie się w semestrze letnim (do wyboru: angielski lub niemiecki).

 

2. Student zobowiązany jest do kontynuacji nauki języka obcego, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, musi osiągnąć co najmniej poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

3. Przydział do grupy językowej odbędzie się się na podstawie wyników pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego.

 

JĘZYK ANGIELSKI

grupa poziomu B2 dla studentów, którzy uzyskali wynik co najmniej 91% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali egzamin pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,

grupa poziomu B1+ dla studentów, którzy uzyskali wynik od 61% do 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym,

grupa poziomu B1 dla studentów, którzy uzyskali wynik od 41% do 60% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Studenci, którzy uzyskali wynik od 30% do 40% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym zostaną włączeni do grupy z językiem niemieckim, według stopnia zaawansowania.

 

JĘZYK NIEMIECKI

Nauka języka niemieckiego będzie organizowana w grupach międzywydziałowych. Przydział do grupy językowej, według stopnia zaawansowania, odbędzie się na pierwszych zajęciach.

 

4. Osoby, które na maturze zdawały inny język niż ww. (np. francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ) proszone są o zgłoszenie się do Kierownika SJO, mgr Z. Łapińskiej, w terminie 16 – 30 stycznia 2018 r., celem dokonania zapisu na lektorat.

 

5. Studenci posiadający certyfikat świadczący o znajomości języka obcego na poziomie B2, jak również studiujący drugi kierunek studiów, proszeni są o zgłoszenie się na pierwszych zajęciach, celem okazania stosownych dokumentów.

WYDZIAŁY