Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2024 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2024

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  – Program Start  2024 - Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 27 października 2023

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2024

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  – Program Start  2024.

 

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że został otwarty nabór wniosków do konkursu w programie START 2024.

Wnioskodawcą jest Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz. 

 

Jest to roczne stypendium dla młodych uczonych (pracowników i doktorantów), przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadkach kandydatów, o których mowa
w Regulaminie Programu START).

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 3 listopada 2023 roku.

Wnioski, które uzyskały poparcie Dziekana (w formie pisemnej, np. e-mail lub osobny dokument), wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać
w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 27 października br. 

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie uprzejmie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu https://www.fnp.org.pl/otwieramy-nabor-wnioskow-w-programie-start-konkurs-2024/

 

Poniżej link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w programie START:

https://www.fnp.org.pl/assets/Odpowiedzi_na_cz%C4%99ste_pytania_2024.pdf

WYDZIAŁY