Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Inspektoratu BHPiOP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Inspektoratu BHPiOP

Stosowania przyłbic przezroczystych w pomieszczeniach laboratoryjnych.

W związku ze stopniowym przywracaniem działalności uczelni wprowadzane są różne rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się SARS CoV-2 w społeczności akademickiej. Jednym z przeciwepidemicznych działań profilaktycznych jest zalecenie dla studentów, doktorantów i pracowników (prowadzących ćwiczenia praktyczne) używania w laboratoriach przyłbic przezroczystych twarzy. Takie rozwiązanie zapewnia ochronę przy czynnościach laboratoryjnych ochronę oczu, twarzy i jest rekomendowane przez GIS jako ochrona przed rozpylaniem osobistego bioaerozolu w związku z epidemią koronawirusa.  W nawiązaniu do Listu Głównego Inspektora Sanitarnego do MNiSZW z dnia 12.05.2020 EP.NE.743.64.2020 ust.4, studenci biorący udział w zajęciach korzystają z własnych przyborów, środków ochrony i nie powinno się ich pożyczać.

Komunikat Inspektoratu BHPiOP UPP przekazuje sią do wiadomości na podstawie obserwacji wcześniej wydanych zaleceń i przeprowadzanych kontroli zajęć praktycznych. Podstawą jest Komunikat nr 13 Rektora UPP z dnia 25 maja 2020r. w części końcowej „Środki ochrony indywidualnej rekomendowane przez Inspektorat BHPiOP UPP”.

Z poważaniem

Kierownik Inspektoratu BHPiOP

Robert Filas

WYDZIAŁY