Sukcesywna dostawa standardowego drobnego sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – liczba części 2

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia składa się obecnie z 4 części.

a) część 1 – drobny sprzęt laboratoryjny i pipety (zgodnie z opisem w załączniku nr 2a do SIWZ)

b) część 2 –  szkło laboratoryjne (zgodnie z opisem w załączniku nr 2b do SIWZ)

c) część 3 – rękawiczki, igły, strzykawki, odzież jednorazowa (zgodnie z opisem w załączniku nr 2c do SIWZ)

d)  część 4 –  drobny sprzęt (zgodnie z opisem w załączniku nr 2d do SIWZ)

 

Zamawiający wydzielił każdą część do osobnego załącznika – formularza cenowego. Obecnie są to załączniki:

- Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SIWZ - część 1 (jako osobny plik excel)

- Zmodyfikowany załącznik nr 2b do SIWZ – część 2 (jako osobny plik w word)

- Załącznik nr 2c do SIWZ - część 3 (jako osobny plik excel)

- Załącznik nr 2d do SIWZ - część 4 (jako osobny plik excel)

 

PO AKTUALIZACJI Z DNIA 13.03.2020 r.

Aktualne załączniki z formularzami cenowymi:

- Zmodyfikowany załącznik 2a do SIWZ - Formularz cenowy - część 1

- Ponownie Zmodyfikowany Załącznik 2b do SIWZ - część 2

- Załącznik 2c do SIWZ - Formularz cenowy - część 3

- Zmodyfikowany Załącznik 2d do SIWZ - część 4

 

PO AKTUALIZACJI Z DNIA 16.03.2020 r.

Aktualne załączniki z formularzami cenowymi:

- Zmodyfikowany załącznik 2a do SIWZ - Formularz cenowy - część 1

- II Ponownie Zmodyfikowany Załącznik 2b do SIWZ - część 2

- Załącznik 2c do SIWZ - Formularz cenowy - część 3

- Zmodyfikowany Załącznik 2d do SIWZ - część 4

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Korespondencje
Termin składania
2020-03-23