Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dr inż. Krzysztof Nowakowski wygrał konkurs na stanowisko kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i od 15 stycznia br. pełni swoją funkcję. Dla nowego kanclerza to powrót do Alma Mater, której jest absolwentem. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zdobył również doktorat z inżynierii rolniczej i następnie pracował na Uczelni jako wykładowca w latach 2007-2016. Dr inż. Krzysztof Nowakowski jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w sektorze szkolnictwa wyższego od początku swojej kariery zawodowej związany z biznesem i edukacją. 

 

 

 

Do konkursu na stanowisko kanclerza przystąpiło 12 kandydatów. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Romana Gornowicza,  Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prorektora ds. kadr i rozwoju zaproponowała rektorowi kandydaturę dr. inż. Krzysztofa Nowakowskiego, która została przyjęta.  

 

Nowy kanclerz jest z wykształcenia informatykiem, który pracę naukową realizował w obszarze sztucznej inteligencji i komputerowej analizy obrazu. Promotor wielu prac inżynierskich, magisterskich i pracy doktorskiej. Autor i wykonawca wielu publikacji naukowych oraz projektów badawczych krajowych i zagranicznych. 

 

Od 2004 roku związany z niepublicznym szkolnictwem wyższym. Najpierw jako wykładowca, później prodziekan i dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Wizualnej. W latach 2012-2022 był rektorem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, która w 2014 roku zmieniła nazwę na Collegium Da Vinci. Z powodzeniem przeprowadził transformację uczelni, która zakończyła się wdrożeniem modelu edukacji praktycznej oraz wielopoziomową współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

 

W wolnym czasie realizuje dwie pasje: fotografię i wędrówki po górach. 

 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY