Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 6 GRANTÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DLA NAUKOWCÓW Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

6 GRANTÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DLA NAUKOWCÓW Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 oraz organizowany po raz pierwszy konkurs PRELUDIUM BIS. Wśród laureatów nie zabrakło naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - 6 wniosków zakwalifikowanych zostało do finansowania na ogólną kwotę 2 427 792 złotych. 

W sumie w ramach 4 konkursów Narodowego Centrum Nauki złożono 4524 wnioski, rozpatrywane w ramach trzech grup paneli dziedzinowych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki o życiu; nauki ścisłe i techniczne. Finansowanie otrzymało 809 projektów o łącznej wartości 667 745 974 zł. Wśród przyznanych grantów znajdują się także projekty naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Wśród wyróżnionych w konkursach znaleźli się:

 

PRELUDIUM 18 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora:

  • mgr inż. Monika Fedko z Katedry Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP;
  • mgr inż. Natalia Laciejewska z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP; 
  • mgr Julia Matuszewska z Instytutu Zoologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP;

 

PRELUDIUM BIS 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich:

  • prof. UPP dr hab. inż. Małgorzata Majcher z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP;

 

OPUS 18 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów:

  • prof. dr hab. Henryk Jeleń z Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UPP;
  • dr Dawid Szczepankiewicz - Konsorcjum - UPP Partner z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

 

Listy rankingowe https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2020-05-18-opus18-preludium18-sonata15-preludium-bis1

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY