Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Schron dla nietoperzy w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Schron dla nietoperzy w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Nietoperze  należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków na Ziemi. Dlatego młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi” w Poznaniu postanowiła wykonać schron dla nietoperzy, który 8 października br. zamontowany został w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W Polsce występuje 27 gatunków nietoperzy. Ich główny składnik pożywienia stanowią owady, często występujące w danym miejscu najliczniej. Zwierzęta te są ważnymi regulatorami liczebności owadów wykazujących tendencje do masowych pojawów. Nietoperze polujące w sadach, drzewostanach, ogrodach działkowych, parkach mają niebagatelny wpływ na zmniejszenie ilości masowo pojawiających się  owadów np. komarów. Jeden nietoperz potrafi zjeść 3 tys. komarów w ciągu jednej nocy!

W okresie letnim nietoperze jako naturalne miejsca przebywania swoich kolonii rozrodczych  wybierają  szczeliny skalne, dziuple drzew i szpary pod odstającą korą. Do jednych z ważnych czynnik ograniczających populacje nietoperzy jest brak dostępności schronień, gdzie mogły by zakładać swoje kolonie letnie. Problem ten jest widoczny w miastach lub w młodych drzewostanach. Dlatego dla nietoperzy zaczęto rozwieszać specjalne budki. Prawie wszystkie krajowe gatunki nietoperzy (oprócz podkowców) chętnie korzystają z wywieszanych dla nich skrzynek, a nawet chętnie zasiedlają budki lęgowe dla ptaków. Schronienia te służą jako kryjówki przejściowe w okresie przelotów między kryjówkami zimowymi a letnimi, jako letnie schronienia dla osobników samotnych (samców) oraz jako miejsca przebywania kolonii rozrodczych. 

Wywieszeniem schronu dla nietoperzy zakończył się roczny projekt „EKO-AKTYWNI”, którego głównym celem było poznanie i czynna ochrona: ptaków, nietoperzy, owadów. W czasie jego realizacji  odbywały się  tematyczne prelekcje edukacyjne: świat owadów (prof. dr hab. Andrzej Mazur, mgr inż. Radosław Witkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),  nocni łowcy (mgr inż. Jolanta Węgiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),  ptaki polskich lasów (mgr inż. Karolina Kapałka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu). Po każdej prelekcji uczestnicy projektu mieli okazję czynnie zaangażować się w ochronę poznanych zwierząt, poprzez budowanie dla nich schronów. W efekcie warsztatów powstało łącznie 300 schronień (100 budek dla ptaków,100 dla nietoperzy oraz 100 dla owadów). 

W działaniach uczestniczyły dzieci, również z niepełnosprawnością, wraz z rodzicami, dziadkami, znajomymi. W warsztatach wzięli również udział liczni wolontariusze m.in. z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z Poznania oraz grupa wolontariatu pracowniczego Aquanet S.A. Wspólne działania pozwoliły na aktywizację osób w różnym wieku, pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Ponadto zaangażowanie w projekt osób z niepełnosprawnością istotnie przyczynił się do wzrostu udziału tych osób w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Organizatorem projektu „EKO-AKTYWNI” byłą firma Aquanet S.A. A projekt realizowany był przez  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”. Partnerami w jego realizacji byli: Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Tekst: Jolanta Węgiel, Przewodnicząca  Zespołu ds. promocji Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY