Dział ds. Funduszy Strukturalnych

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Collegium Maximum, I piętro – niska część budynku, pok. 171, 172
tel. 61-846-6752

tel. 61-846-6156
e-mail: sfs@up.poznan.pl

adres www: ...

Pracownicy

COLLEGIUM MAXIMUM – p. 171 - dfs@up.poznan.pl

 

 • mgr inż. Robert Fabiański
  Zastępca Kanclerza ds. funduszy strukturalnych
  fabianski@up.poznan.pl 
  tel. +48-61-846-6752

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDYNEK WTD – pokoje 330-331.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • dr Roman Schefke
  Gł. Specjalista ds. funduszy strukturalnych i centrów
  rschefke@up.poznan.pl 
  +48-61-846-6553

 

Do zadań Działu ds. Funduszy Strukturalnych należy

 1. poszukiwanie możliwości pozyskiwania przez Uniwersytet środków finansowanych na realizację projektów oraz inwestycji uczelnianych, w szczególności z takich źródeł, jak środki pomocowe Unii Europejskiej oraz na realizację projektów związanych z rozwojem kapitału ludzkiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na realizację projektów oraz współpraca organizacyjna i merytoryczna z poszczególnymi jednostkami przygotowującymi projekty;
 3. udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w interpretacji wytycznych konkursowych oraz dotyczących opracowania i zarządzania projektem (dotyczy projektów naukowo-badawczych oraz projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków strukturalnych i krajowych);
 4. udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania materiałów do merytorycznej części wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w interpretacji wytycznych konkursowych (dotyczy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);
 5. pomoc w przygotowywaniu, opracowywaniu, tworzeniu oraz składaniu dokumentacji stanowiącej załącznik do składanych wniosków o przyznanie środków pomocowych (dotyczy projektów naukowo-badawczych oraz projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków strukturalnych i krajowych);
 6. pomoc w opracowywaniu, tworzeniu oraz składaniu wniosków o dofinansowanie do podmiotów zewnętrznych uprawnionych do ich przyjmowania (dotyczy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);
 7. weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej oraz składanie wniosków o dofinansowanie do podmiotów zewnętrznych uprawnionych do ich przyjmowania;
 8. podejmowanie działań, samodzielnie lub wraz z jednostką składającą projekt, mających na celu uruchomienie procedur realizacji projektu (w szczególności: podpisanie umowy o dofinansowanie, otwarcie rachunku bankowego, powołanie kierownika projektu oraz zespołu projektowego i współpraca z podmiotami zewnętrznymi);
 9. realizowanie zadań w projektach, nadzorowanie realizacji wskaźników oraz rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu przez kierownika oraz zespół zgodnie z umową o dofinansowanie (dotyczy projektów w Europejskim Funduszu Społecznym);
 10. prowadzenie ewidencji zawartych umów o dofinansowanie ze środków UE lub środków krajowych;
 11. koordynowanie działań związanych z realizacją projektów;
 12. rozliczanie zadań realizowanych z funduszy pomocowych, sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań (dotyczy projektów inwestycyjnych Uniwersytetu);
 13. opiniowanie dla władz Uniwersytetu strategicznych dokumentów programowych (krajowych i regionalnych) oraz ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni;
 14. upowszechnianie informacji na temat konkursów, szkoleń, konferencji z zakresu funduszy strukturalnych