Dział Projektów

KONTAKT

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dział Projektów
Collegium Maximum, I piętro – niska część budynku, pok. 171
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
 
tel. 61 846 6752
e-mail:  dp@up.poznan.pl
strona internetowa: https://www.up.poznan.pl/dp

 

Pracownicy

COLLEGIUM MAXIMUM – niska część budynku I piętro p. 171 i 172
 
 • Katarzyna Trzeciak
Kierownik Działu Projektów
61 846 6168
Budynek WTD III piętro 331.1
 
 •  Magdalena Ejmocka
Samodzielny referent
61 846 6752
 
 • ​Paulina Kaczmarek
Koordynator projektu
61 846 6772
 
 • Ilona Langowska
Samodzielny referent
61 846 6295
 
 • Roman Schefke
Gł. Specjalista ds. Funduszy Strukturalnych i Centrów
61 846 6553​
 
 • Karolina Skrzypczak
Starszy specjalista
61 846 6156
 
 • Katarzyna Śmigielska
Specjalista ds. zamówień
61 846 6771
 
 • Agnieszka Zielińska
Koordynator projektu
61 846 6295
 
 
COLLEGIUM MAXIMUM - Dział Finansowy
 
 • Agnieszka Romanowska
specjalista ds. księgowości i rozliczeń
61 846 6574
 
COLLEGIUM MAXIMUM - Sekcja Współpracy Międzynarodowej
 
 • Hanna Agacińska
starszy specjalista
61 846 6196
III piętro p. 310
 
 • Joanna Pietrzak
starszy specjalista
61 848 7012
III piętro p. 309
 
 • Aneta Dach
starszy specjalista
61 846 6194
III piętro p. 309
 
 
BUDYNEK WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA - III piętro p. 330 - 331.2.
 
 • ​Agnieszka Danielewicz
Samodzielny referent
61 846 6576
 
 • ​Joanna Jankowska
Specjalista ds. rozliczeń
61 846 6573
 
 • Agnieszka Młyńska
Kierownik projektu
61 846 6276
 
 • Katarzyna Paczkowska
Koordynator zadania
61 846 6770
 
 • Joanna Panek
Specjalista ds. projektu
61 846 6177
 
 • Daria Pawelska
Koordynator zadania
61 846 6568
 
 • Paulina Pawlak
Specjalista ds. projektu
61 846 6575
 
 • Hanna Popek
Kierownik projektu
61 846 6773
 
 • Maria Rajczak
Koordynator projektu
61 846 6569
 
 • Joanna Rochowiak
Specjalista ds. projektu
61 846 6571
 
 • Karolina Salis-Maciejewska
Kierownik projektu
61 846 6176
 
 • Justyna Sobień
Koordynator projektu
61 846 6570
 
 • ​​Martyna Soczka
Samodzielny referent
61 846 6572
 
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
 
 • mgr Magdalena Szorcz
Starszy referent
61 846 6267
 

Zadania Działu Projektów

 

 WYSZUKIWANIE
ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA

 

KONSULTOWANIE
KONCPECJI PROJEKTU

 • wyszukujemy zewnętrzne środki finansowe na potrzeby realizacji projektów oraz inwestycji uczelnianych;
 • wspieramy rozwój kapitału ludzkiego, inicjując projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • współpracujemy z poszczególnymi jednostkami, oferując wsparcie w aspekcie organizacyjnym oraz merytorycznym;
 • opiniujemy strategiczne dokumenty programowe (krajowe i regionalne) pod względem ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni

 

 
 • udzielamy konsultacji w zakresie przygotowania oraz składania wniosków o dofinansowanie;
 • pomagamy w interpretacji wytycznych konkursowych oraz  dotyczących opracowania i zarządzania projektem;
 • doradzamy optymalną koncepcję projektu;  
 • konsultujemy materiały konieczne do przygotowania merytorycznej części wniosków o dofinansowanie (dotyczy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

 POMOC W PROCESIE UZYSKIWANIA
DOFINANSOWANIA
 

 ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM
 • pomagamy w przygotowaniu oraz składaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania środków pomocowych (projekty inwestycyjne);
 • pomagamy w opracowaniu oraz składaniu wniosków o dofinansowanie (dotyczy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego);
 • weryfikujemy dokumentację aplikacyjną pod względem wymogów konkursowych oraz programowych;
 • wraz z jednostką składającą projekt, uruchamiamy procedury realizacji projektu (w szczególności są to takie działania jak: podpisanie umowy o dofinansowanie, otwarcie rachunku bankowego, powołanie kierownika projektu oraz zespołu projektowego i współpraca z podmiotami zewnętrznymi)
 
 • realizujemy zadania określone w projektach z pełnym zaangażowaniem,
 • koordynujemy działania związane z realizacją różnych projektów w ramach Uniwersytetu;
 • nadzorujemy realizację wskaźników oraz rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu przez kierownika oraz zespół projektowy;
 • podejmujemy działania zapewniające prawidłową realizację projektów, analizujemy ryzyko projektowe;
 • prowadzimy ewidencję zawartych umów o dofinansowanie ze środków UE lub środków krajowych;
 • rozliczamy zadania realizowane z funduszy pomocowych, sporządzamy sprawozdania z prowadzonych działań
 

 DZIAŁANIA PROMOCYJNE
   
 • upowszechniamy informacje na temat konkursów, szkoleń oraz konferencji z zakresu funduszy strukturalnych;
 • promujemy zrealizowane działania projektowe;
 • dbamy o odpowiednie oznakowanie wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych projektów;
 • korzystamy z różnych kanałów komunikacji, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji o realizowanych projektach;
 • aktywnie działamy w mediach społecznościowych;
   

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny