Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sekcja Współpracy Międzynarodowej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sekcja Współpracy Międzynarodowej

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. +48-61-848-7014, +48-61-848-70-12, +48-61-846- 6194

e-mail:

lidia.huchwajda@up.poznan.pl

joanna.pietrzak@up.poznan.pl

aneta.dach@up.poznan.pl

dwz@up.poznan.pl

Pracownicy Sekcji Współpracy Międzynarodowej

pokój 309

mgr inż. Aneta Dach

starszy specjalista

tel. +48 61 846 6194

e-mail: aneta.dach@up.poznan.pl

mgr Joanna Pietrzak

tel. +48 61 848 7012

e-mail: joanna.pietrzak@up.poznan.pl

pokój 310

Kierownik Sekcji
mgr Lidia Huchwajda
e-mail: lidia.huchwajda@up.poznan.pl

           dwz@up.poznan.pl
tel. + 48 61 848 7014

 

Zakres działalności

 

1. Obsługa biura Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej w zakresie współpracy międzynarodowej;

2. Sprawozdawczość w zakresie współpracy międzynarodowej i wymiany osobowej;

3. Przygotowanie od strony formalnej umów o współpracy naukowej UPP w Poznaniu z uczelniami zagranicznymi oraz ewidencja i uaktualnianie wykazu uczelnianych umów międzynarodowych

 • aktualizacja bazy danych dotyczącej umów z zagranicznymi jednostkami akademickimi;
 • przedstawianie propozycji międzynarodowych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej;
 • przekazywanie tekstów umów do zaopiniowania radcom prawnym;
 • przekazywanie dokumentów do Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

4 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z fundacjami i innymi instytucjami zagranicznymi;

5. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (stypendia NAWA, współpraca bilateralna - oferta wyjazdowa i inne) i innymi podmiotami;

6. Organizacja przetargów na usługi związane z podróżami służbowymi pracowników UPP w Poznaniu;

7. Program CEEPUS

8. Współpraca ze Strażą Graniczną i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (raportowanie sytuacji dot. współpracy z krajami podwyższonego ryzyka);

9. Ewidencja konferencji międzynarodowych organizowanych przez UPP;

10. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem UPP w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych;

11. Prowadzenie innych spraw z zakresu szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej;

12. Realizacja wymiany osobowej i współpracy naukowej ze wszystkimi krajami świata:

 • obsługa administracyjna wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów UPP w Poznaniu za granicę, w tym realizacja zleceń dewizowych, przelewów zagranicznych, organizacja podróży (wyszukiwanie połączeń, rezerwacja i wykup biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych) oraz rozliczenie pobytu;
 • Organizacja i obsługa administracyjna oficjalnych wizyt gości zagranicznych (zaproszenia, diety, rozliczenie).
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczość GUS związana z wymianą osobową z zagranicą.

13. Zagraniczne oferty stypendialne

 • gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach kształcenia za granicą (oferta stypendialna fundacji i organizacji oferujących stypendia);

14. Akademicki Poznań

 • współpraca z Urzędem Miasta Poznania w zakresie rozpowszechniania informacji na temat mobilności internacjonalizacji na Uczelni;
 • organizowanie wizyt wybitnych naukowców z całego świata przyjeżdżających z wykładami otwartymi na Uczelnię;
 • obsługa administracyjna, prowadzenie ewidencji i sprawozdawczość z realizowanych działań.

15. PROGRAM ERASMUS+

Ad. Pkt 3.

Aktualne umowy i porozumienia o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

podpisane przez UPP w Poznaniu lub poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni

 1. List intencyjny Science and Technology Bureau of Nanzheng County, Hanzong City, Chiny, podpisany w 2013 r.
 2. List intencyjny z Shandong Academy of Agricultural Sciences (SAAS), Chiny –podpisany w 2010r., bezterminowo.
 3. Porozumienie z  Yangzhon University, Chiny –podpisane  w 2012r., bezterminowo.
 4. Porozumienie z Beijing Agricultural College (BAC), Chiny –podpisane w 2005r., bezterminowo.
 5. Porozumienie o współpracy z  Wydziałem Leśnym Litewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Kownie, Litwa –podpisane w 2003r., bezterminowo.
 6. Umowa z The University of Hannover, Niemcy –podpisana wspólnie z UAM, AE i PP w 2003r., bezterminowo.
 7. Porozumienie z Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu, Słowacja –podpisane w 2003r., bezterminowo.
 8. Porozumienie z  Wszechukraińską Ligą Ekologiczną z siedzibą w Kijowie, Ukraina  –podpisane w 2007r., bezterminowo.
 9. Porozumienie z Łuckim Instytutem Rozwoju Człowieka Uniwersytetu „Ukraina”, Ukraina –podpisane w 2007r. bezterminowo.
 10. Porozumienie o współpracy Chungcheongam-do Agricultural Research& Extension Services, Republika Korei Południowej, od 2016, bezterminowo.
 11. Umowa o współpracy z Chinese Agricultural University, ChRL, podpisana w 2017.
 12. Umowa o współpracy z Universidade Mandume Ya Ndemufayo, Angola, na lata 2018-2023.
 13. Umowa z Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraina, 2018, bezterminowo.
 14. Umowa o współpracy z The M. Kozybayev North Kazakhstan State University, Kazachstan, na lata 2018-2023.
 15. List Intencyjny, (PP+UAM+UPP konsorcjum) z  Republiką Peru, podpisany w 2018.
 16. Umowa wstępna o współpracy z Beijing Botanical Garden, ChRL, na lata 2018-2023.
 17. Umowa dotycząca wymiany studentów z Henan Agricultural University, ChRL, na lata 2018-2023.
 18. Umowa o współpracy z Bila Tserkva National Agrarian University, Ukraina, podpisana w 2018 roku.
 19. Porozumienie o współpracy z Northwest A&F University, ChRL, na lata 2019-2024.
 20. Umowa o współpracy z Erciyes University, Turcja, na lata 2019-2024.
 21. Porozumienie o współpracy z National University of Life and Environmental Sciences, Ukraina, na lata 2019-2024.
 22. Porozumienie o współpracy z Trans-Karpacką Wyższą Uczelnią im. Ferensa Rakoczego II, Ukraina, na lata 2019-2024.
 23. Porozumienie z Uniwersytetem w Padwie. Włochy, na lata 2020-2025.
 24. Umowa z Zhangir Khan West Kazahstan Agrarian-Technical University, Republika Kazachstanu, na lata 2020-2023.
 25. Porozumienie z Shandong Academy of Agriculture Sciences, Chiny, na lata 2020-2025.
 26. Porozumienie o współpracy z Shandong Academy of Agricultural Sciences, Chiny, na lata 2020-2025.
 27. University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice, Słowacja, porozumienie podpisane w 2021 roku.
 28. University of Florida Board of Trustees, USA, porozumienie podpisane w 2021 roku.
 29. Univeristyy of Gondar, Etiopia, porozumienie podpisane w 2021 roku.
 30. Univeristy of Jinan, Chiny, umowa podpisana w 2022.
 31. Jilin Agricultural University, Chiny, umowa na lata 2022-2027.
 32. Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, porozumienie na lata 2022-2025.
 33. Sumy State University, Ukraina, porozumienie na lata 2022-2027.
 34. University of Naples, Włochy, umowa podpisana w 2022.
 35. Umowa o współpracy: Chiny-Polska w ramach Międzyrządowego Wspólnego Programu Badawczego i  Naukowo-Technicznego, na lata 2022-2025.
 36. The Univeristy of British Columbia, Kanada, umowa na lata 2022-2027.
 37. Południowo-Kazachstański Uniwersytet Państwowy, Kazachstan, porozumienie na lata 2022-2027.
 38. Al-Farabi Kazakh National Univeristy, Kazachstan, list intencyjny podpisany w 2023, bezterminowo.
 39. The Jilin Academy of Agricultural Sciences (JAAS), Chiny, porozumienie na lata 2023-2028.

 

 

 

Wyjazdy zagraniczne

Informujemy, że od dnia 23.01.2023 roku UPP jest obsługiwany przez Biuro Podróży UpHOTEL Sp. z o.o. - Solna 4 Str. 58-500 Jelenia Góra, Poland, tel. +75 644 68 35, rezerwacje@uphotel.eu

Numer linii alarmowej - na wypadek sytuacji Emergency to: 756 439 902 - dostępny po godzinach pracy biura.

 

W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU DOCELOWEGO PAŃSTWA PODRÓŻY PROSZĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ BEZPOŚREDNIO Z ODPOWIEDNIM PRACOWNKIEM SWM:

 

Aneta Dach – Armenia, Niemcy, Chorwacja, Cypr, Malta, Serbia i Czarnogóra, Rumunia, Węgry, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Bułgaria, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Joanna Pietrzak – Argentyna, Chiny, Egipt, Japonia, Demokratyczna Republika Konga, Kuwejt, Laos, Liban, Libia, Mongolia, Nigeria, Singapur, Syria, Tadżykistan, Tajwan, Korea Pn, Korea Pd, Meksyk, Australia, Irlandia, Kanada, Nowa Zelandia, RPA, Brazylia, USA, Wielka Brytania, Tajlandia, Tunezja.

Lidia Huchwajda – Austria, Grecja, Hiszpania, Hong Kong, Portugalia, Turcja,  Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Monako, Maroko, Wenezuela, Kuba, Afganistan, Algieria, Andora, Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz, Chile, Ekwador, Etiopia, Indonezja, Iran, Islandia, Izrael, Jemen, Jordania, Kambodża,  Kenia, Kirgistan, Kolumbia, Kostaryka, Pakistan, Panama, Tanzania, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Norwegia, Szwecja, Indie, Irak, Liechtenstein, Luksemburg, Włochy, San Marino, Czechy, Słowacja, Słowenia, Malezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Gibraltar, Mołdowa, Macedonia, Senegal, Urugwaj oraz pozostałe niewymienione.

WNIOSEK NA WYJAZD ZA GRANICĘ

Pracownicy, doktoranci i studenci UPP w Poznaniu wyjeżdżający służbowo za granicę są zobowiązani do złożenia, najpóźniej na 10 dni przed terminem wyjazdu, w Sekcji Współpracy Międzynarodowej „Wniosku na wyjazd za granicę” (formularz w Repozytorium dokumentów). W przypadku konieczności dokonania opłaty konferencyjnej niezbędne jest wcześniejsze złożenie wniosku, co najmniej na 10 dni przed upłynięciem daty ostatecznego wpływu pieniędzy.

Wnioski składane w ostatniej chwili nie będą realizowane przed wyjazdem. Refundacja kosztów podróży następować będzie po powrocie.

Wniosek na wyjazd za granicę należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce A4, tak by wszystkie punkty mieściły się na dwóch stronach wniosku. W punktach 1-2 podajemy swoje dane, w punktach 3-6 informacje dotyczące samego wyjazdu. W punkcie 7 należy określić preferencje co do podróży, podać ilość diet, wysokość opłaty konferencyjnej oraz każdorazowo, przy środku lokomocji, dietach, wpisowym, wizie - źródło finansowania danego kosztu. Proszę zwrócić uwagę, że podpisujący wniosek nie tylko dostarcza danych odnośnie podróży. Zobowiązuje się również do wykupienia polisy, która refundowana jest po powrocie, przywiezienia rachunków, faktur, potwierdzeń wystawionych na UPP w Poznaniu oraz do rozliczenia się. Zanim wniosek trafi do SWM musi zostać podpisany przez kierownika jednostki, dziekana wydziału oraz dysponenta środków. Do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub inny stosowny dokument potwierdzający wyjazd.

Oficjalnej zgody na wyjazd służbowy za granicę udziela Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Piotr Goliński.

DIETY

Z tytułu podróży służbowej delegowanym przysługują:

 • diety pobytowe
 • diety hotelowe
 • dieta dojazdowa
 • zwrot kosztów podróży
 • polisa ubezpieczeniowa
 • zwrot kosztów opłat wizowych
 • inne wydatki np. koszty opłaty konferencyjnej

Dieta pobytowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:

 • Śniadanie – 15% diety,
 • Obiad – 30 % diety,
 • Kolację – 30 diety,
 • Inne wydatki (kieszonkowe) – 25 % diety

Koszt noclegu jest rozliczany na podstawie faktury (faktura musi być wystawiona na UPP w Poznaniu, adres główny, NIP) na kwotę mieszczącą się w granicach limitu ustalonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 r.). W razie nieprzedłożenia faktury za nocleg, przysługuje ryczałt hotelowy w wysokości 25% limitu.

Dieta dojazdowa - przysługuje pracownikowi na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego, w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą.

Zasady przyznawania diet oraz stawki na dany kraj regulowane są rozporządzeniem ministerialnym.

ROZLICZENIE

Rozliczenia diet należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu z zagranicy w SWM. Faktury lub inne dokumenty księgowe dołączane do rozliczenia powinny być podpisane i opieczętowane przez dysponenta środków. Przeliczenia rachunków z innych walut na walutę, w której były pobrane diety dokonuje SWM. Zgodnie z przepisami, pracownikowi, który nie dokona rozliczenia zaliczki w terminie, zostanie ta zaliczka potrącona z najbliższego wynagrodzenia.

REGULOWANIE PŁATNOŚCI Z GÓRY

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty kosztów wpisowego lub innych kosztów wymaganych przez organizatora np. konferencji, należy zaznaczyć we wniosku wyjazdowym kwotę przedpłaty oraz przedłożyć w SWM rachunek/wezwanie do zapłaty lub podać na piśmie dokładne dane dot. przelewu (kwota i waluta, nazwa beneficjenta, nazwa i adres banku, IBAN, SWIFT lub BIC, źródło finansowania, podpis dysponenta środków). Możliwe jest tez dokonanie płatności kartą kredytową UPP, w tym celu należy wypełnić wniosek dot. takiej płatności (dostępny w repozytorium dokumentów). Z wypełnionym i potwierdzonym w SWM wnioskiem o płatność kartą pracownik osobiście udaje się do Działu Finansowego w celu dokonania ww. płatności.

Wnioskujący podpisując się na wniosku wyjazdowym zobowiązuje się do dostarczenia faktury potwierdzającej przez organizatorów otrzymanie należności.

ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH, KOLEJOWYCH

Po złożeniu wniosku na wyjazd, osoba wyjeżdżająca powinna się skontaktować z pracownikiem SWM w celu ustalenia sposobu przejazdu do miejsca docelowego. 

UBEZPIECZENIE

Przed wyjazdem z kraju pracownik zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Polisę wyjeżdżający załatwia osobiście, a refundacja kosztów ubezpieczenia następuje po powrocie do kraju, przy rozliczaniu wyjazdu na podstawie przedłożonego oryginału polisy oraz dowodu dokonania płatności. Należy pamiętać, aby wybierać polisę w wariancie podstawowym, bo tylko taka będzie refundowana.

URLOP W CZASIE WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

Pracownik skierowany za granicę na okres nie przekraczający jednego miesiąca otrzymuje urlop szkoleniowy. Pracownik skierowany za granicę na okres przekraczający jeden miesiąc otrzymuje urlop płatny/bezpłatny (wniosek urlopowy). Z pracownikiem wyjeżdżającym na okres powyżej jednego miesiąca Uczelnia może zawrzeć umowę o udzieleniu świadczeń pieniężnych, w okresie powyżej jednego miesiąca i nie dłuższym niż 1 rok, wyrażonym procentem dotychczas uzyskiwanego wynagrodzenia zasadniczego:

 • 20% gdy nie posiada nikogo na utrzymaniu
 • 40% gdy ma na utrzymaniu 1 osobę
 • 60% gdy ma na utrzymaniu 2 osoby
 • 80% gdy ma na utrzymaniu 3 lub więcej osób.

Przez osoby pozostające na utrzymaniu pracownika rozumie się członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o powszechnym zaopatrzeniu pracowników i ich rodzin. Po zakończeniu rocznego pobytu za granicą pracownik może ubiegać się o urlop bezpłatny. Pracownik kierowany za granicę na okres powyżej jednego miesiąca nie otrzymuje w tym czasie stypendium doktorskiego lub habilitacyjnego.

Rozporządzenie w sprawie podróży służbowych (dokument .pdf)

DOKUMENTY

WYDZIAŁY