Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zaproszenie na konferencję "Głos biznesu" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zaproszenie na konferencję "Głos biznesu"

lis
08
lis/08 10:00

Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii

ul. Dąbrowskiego 77 A, Poznań

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji „Głos biznesu 2017 – Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój”.

Podczas konferencji przedstawiciele Fundacji szczegółowo opowiedzą o programie TEAM-TECH, w ramach którego jednostki naukowo-badawcze oraz innowacyjne firmy, w tym startupy, mogą uzyskać unijne dofinansowanie na tworzenie i rozwój zespołów badawczych w celu opracowania lub udoskonalenia produktów czy procesów technologicznych. Konferencja organizowana jest we współpracy z Konfederacją Lewiatan, KPMG oraz BGŻ BNP PARIBAS.

 

Spotkanie adresowane jest w szczególności do innowacyjnych firm, zainteresowanych działalnością B+R, a także do instytucji otoczenia biznesu oraz naukowców planujących współpracę z biznesem. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rejestracji: https://online.ikongres.pl/conference/glos_biznesu_-_innowacja_finansowanie_nauka_rozwoj_-_poznan  

 

Termin: 8.11.2017, godz. 10.00-14.00

Miejsce: Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii ul. Dąbrowskiego 77 A, Poznań


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do bezpośrednich beneficjentów Fundacji należą polscy i zagraniczni naukowcy. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój finansowanego ze środków UE Fundacja wdraża programy grantowe ukierunkowane na współpracę nauki i biznesu (więcej o Fundacji).

 

Programy grantowe FNP ukierunkowane na współpracę Nauka-Biznes:

 

TEAM-TECH

Ok. 3,5 mln PLN na 3-letni projekt

Granty dla zespołów badawczych pracujących nad produktem lub procesem technologicznym o dużym znaczeniu dla gospodarki

TEAM-TECH Core Facility  

TEAM-TECH Core Facility Plus

Ok. 3,5 mln PLN na 3-letni projekt

Ok 1,5 mln PLN na 1,5-letni projekt

Granty dla zespołów badawczych pracujących nad powstaniem lub rozwojemusługi badawczej z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej

TEAM

Ok. 3,5 mln PLN na 3-letni projekt

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych o międzynarodowym doświadczeniu

FIRST TEAM

Ok. 2 mln PLN na 3-letni projekt

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej

HOMING

Do 800 tys. PLN na 2-letni projekt

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

POWROTY

Do 800 tys. PLN na 2-letni projekt

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

 

W ramach programów grantowych FNP zarówno jednostki naukowe, jak również firmy, w tym startupy, zainteresowane prowadzeniem działalności B+R mogą uzyskać wsparcie na tworzenie lub rozwój zespołów badawczych oraz prowadzenie przełomowych prac B+R.

 

Finansowanie można przeznaczyć na:

- wynagrodzenia dla zespołu badawczego,

- rozwój kadry naukowej w formie staży lub szkoleń,

- materiały niezbędne do prowadzenia badań,

- amortyzację aparatury naukowo-badawczej,

- wartości niematerialne i prawne: patenty, licencje, know-how, ekspertyzy, analizy i raporty-badawcze.

 

Finansowanie dotyczy prowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Jednocześnie projekty wspierane przez Fundację nie muszą kończyć się natychmiastową komercjalizacją wyników badań, a dofinansowanie przeznaczone jest także na przedsięwzięcia obarczone wysokim poziomem ryzyka. Ponadto badania można prowadzić w wielu branżach - finansowane będą projekty zgodne z tematami wskazanymi w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Projekty mogą być realizowane w trzech wariantach:

· przez jednostki naukowe w zakresie, w którym nie prowadzą działalności gospodarczej (bez udzielania pomocy publicznej),

· przez przedsiębiorstwa (na zasadach udzielania pomocy publicznej na działalność B+R),

· przez konsorcja naukowo - przemysłowe, z udziałem jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorstwa (dla jednostki naukowej bez pomocy publicznej, w zakresie w którym nie prowadzi działalności gospodarczej, dla przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej na działalność B+R).

 

Szczegółowe informacje nt. oferty grantowej FNP znajdują się na stronie: www.fnp.org.pl

WYDZIAŁY