Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr Ewelina Marek-Andrzejewska laureatką międzynarodowego konkursu europejskiej społeczności ds. badań nad konsumentami na rynkach żywnościowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Ewelina Marek-Andrzejewska laureatką międzynarodowego konkursu europejskiej społeczności ds. badań nad konsumentami na rynkach żywnościowych

Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego UPP, przeprowadzi badania konsumenckie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na Uniwersytecie w Bolonii. Jej badania nad marnotrawstwem żywności stanowią część inicjatywy Horyzont 2020, która umożliwia realizację pomysłów badawczych w europejskich laboratoriach specjalizujących się w nowoczesnych technologiach. 

 

 

 

Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu ramowego Horyzont o akronimie COMFOCUS (pn. „Analiza nauki o konsumpcji żywności w skali europejskiej”) i miał na celu  kobieta w goglach rozszerzających rzeczywistość wyłonić najciekawsze pomysły badawcze, które zostaną zrealizowane w szesnastu europejskich laboratoriach. Laboratoria są wyspecjalizowane w badaniach konsumenckich i wykorzystują nowoczesne technologie, takie jak np. eye-tracking, elektroencefalografię (EEG) pomiar reakcji skórno-galwanicznej (GSR), czy też wirtualną rzeczywistość. Dzięki tym nowym metodom możliwe jest wnikliwe i obiektywne śledzenie procesów decyzyjnych przez konsumentów w kontrolowanych warunkach.  

 

Dzięki środkom finansowym z projektu COMFOCUS dr Ewelina Marek-Andrzejewska, która specjalizuje się w ekonomii behawioralnej, odbędzie staż na Uniwersytecie w Bolonii we Włoszech, gdzie pod opieką prof. Matteo Vittuari przeprowadzi badania konsumenckie z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości nt. marnotrawstwa żywności w FARE-LAB (Food, Agriculture, and Resource Economics Laboratory) w czerwcu 2024. Ponadto, dr Marek-Andrzejewska otrzymała dostęp do platformy wiedzy COMFOCUS, która pozwala na projektowanie badań według zharmonizowanych standardów, modelu FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) i zasadami odpowiedzialnego wykorzystania danych dotyczących badań i innowacji. Natomiast, w dniach 28.02-01.03.2024 w Słowenii, naukowczyni uczestniczy w jednym z kilku szkoleń akademickich. Tematyka szkoleń akademickich obejmuje: ogólne wprowadzenie do nauk konsumenckich, praktyczne szkolenie w zakresie zharmonizowanych pomiarów w naukach o konsumentach żywności, protokołów i wytycznych dotyczących korzystania z infrastruktury i dedykowanych instalacji, modeli danych i metod tworzenia metadanych, korzystania z wytycznych, pozyskiwania surowych danych i protokołów przetwarzania danych. 

 

Konkurs przyczynia się do zrealizowania głównego celu projektu COMFOCUS, a mianowicie uściśleniu współpracy pomiędzy naukowcami oraz zbadaniu kluczowych, krajowych i regionalnych infrastruktur badawczych w dziedzinie nauki o konsumpcji żywności. Chodzi o przezwyciężenie rozdrobnienia środowiska naukowego, zajmującego się badaniem konsumpcji żywności, gdyż problem ten uniemożliwia rozwój bogatej w dane dziedziny naukowej, która mogłaby przyczynić się do rozwiązania społecznego problemu (nie)zdrowych wyborów żywieniowych.  

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod tym linkiem: https://comfocus.eu/  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY