Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs im. prof. Zbigniewa Młynarka na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka rozstrzygnięty | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs im. prof. Zbigniewa Młynarka na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka rozstrzygnięty

W celu promocji kształcenia na najwyższym poziomie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej powstała inicjatywa organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę magisterską, zrealizowaną na jednym z pięciu kierunków studiów związanych z dyscypliną: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Dla podkreślenia znaczenia konkursu jego patronem został prof. dr  hab. inż. Zbigniew  Młynarek, wybitny geotechnik o krajowej i międzynarodowej renomie. 16 grudnia 2021 r.  wyłoniono pierwszą laureatkę konkursu.

 

 

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami kapituła konkursu przyznała pierwsze miejsce mgr inż. Kamili Góra za pracę magisterską pt. „Analiza możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków   bytowych dla miejscowości Kluczewo, gmina Ostroróg”. Promotorem pracy był dr inż. Sebastian Kujawiak. 

Uroczyste wręczenie dyplomu i nagrody finansowej dla laureatki oraz dyplomu uznania dla promotora odbędzie się w trakcie Konferencji Naukowej 3rd International Conference on Environmental and Ecological Engineering w 29 czerwca 2022 r. w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY