Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja do 6. edycji Programu "Doktorat Wdrożeniowy" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rekrutacja do 6. edycji Programu "Doktorat Wdrożeniowy"

Zapraszamy do aplikowania wniosków w kolejne, szóstej edycji Programu "Doktorat Wdrożeniowy" 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki (z dnia 16 kwietnia 2021 r.) rekrutacja do tegorocznej, VI edycji Programu rozpocznie się 29 kwietnia i trwać będzie do 31 maja 2022 r.

 

Rekrutacja do programu = udostępnienie I etapu wniosku do MEiN w systemie teleinformatycznym ZSUN/OSF, rozpocznie się w terminie prawdopodobnie od 4 do 31 maja 2022 r.*

Komunikat jest w ostatecznym podpisie u Ministra Edukacji i Nauki i powinien zostać opublikowany na stronach MEiN do końca kwietnia br. 

 

Rekrutacja do Programu odbywa się w etapach, których harmonogram został przedstawiony poniżej:

I etap postępowania rekrutacyjnego Wypełnienie wniosku do Ministerstwa poprzez system informatyczny Ośrodka Przetwarzania Informacji, w terminie od 29 kwietnia do 31 maja 2022 r. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się po wstępnym zakwalifikowaniu Kandydata przez MEiN, a nabór jest ogłaszany w sierpniu*. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez MEiN w I etapie jest kluczowym czynnikiem determinującym uczestnictwo w Programie „Doktorat wdrożeniowy”.

 

II etap postępowania rekrutacyjnego Rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu) są zaplanowane na termin od 1 do 9 września 2022 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej UPP nastąpi najpóźniej do dnia 15 września 2022 r. Zakończeniem II etapu rekrutacji jest złożenie wniosku w systemie teleinformatycznym ZSUN/OSF, wraz z potwierdzeniem przyjęcia Kandydata do Szkoły Doktorskiej w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2022 r.

 

III etap postępowania rekrutacyjnego W ramach tego etapu konieczne jest podpisanie umowy trójstronnej (szczegóły poniżej).

 

Więcej informacji na temat Programu "Doktorat Wdrożeniowy" znajduje sie w załączonym pliku. 

WYDZIAŁY