Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doktorantów UPP zapraszamy do aplikowania na wyjazdy na praktyki/staże w ramach Programu Erasmus+ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doktorantów UPP zapraszamy do aplikowania na wyjazdy na praktyki/staże w ramach Programu Erasmus+

Doktorantów UPP zapraszamy do aplikowania na wyjazdy na praktyki/staże w ramach Programu Erasmus+ (projekt 2023-2025). TERMIN REJESTRACJI UPŁYWA 10.12.2023.

Erasmus+ nabór Doktorantów UPP

CEL WYJAZDU: udział w praktyce podnoszącej kompetencje związane z kierunkiem realizowanych studiów doktoranckich. Minimalny czas praktyki to 60 dni. Wyjazd  odbywa się do zagranicznych instytucji, np. uczelni wyższej posiadającej Kartę Erasmusa (ECHE); przedsiębiorstwa / firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji. Uczelnia zapewnia dofinansowanie maksymalnie na 90 dni.

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCIstyczeń 2024 – lipiec 2025 (minimum na 60 dni)

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO (https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/rejestracja )

Zgłoszenie powinno zawierać:
- list motywacyjny w języku angielskim*, określający planowany program praktyki i oczekiwane rezultaty
- opinia opiekuna naukowego wraz z podpisem*, określająca indywidualne predyspozycje kandydata oraz zgodność tematu praktyki z realizowanym programem kształcenia czy tematem pracy doktorskiej (po polsku)
- udokumentowane osiągnięcia naukowe (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf)  

*Dokument obowiązkowy

Szczegółowe zasady, finansowanie  oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/praktyki

Informacji udziela:

J.pietrzak_PL

WYDZIAŁY