Lista najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali wyłonieni na podstawie Regulaminu wyłaniania 10% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – Zarządzenie Rektora nr 122/2017.

 

LISTA