Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility  II Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 II Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa

Zachęcamy do udziału w II Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 r. w Szczecinie.

Zachęcamy do udziału w II Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 r. w Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski. 

 

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

  • 1. nauk o ekonomii, finansach i zarządzaniu (7.12.2023 r.),
  • 2. nauk humanistycznych i teologicznych (7.12.2023 r.)
  • 3. nauk społecznych (7.12.2023 r)
  • 4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (7.12.2023 r.)
  • 5. nauk o prawie i administracji (8.12.2023 r.)
  • 6. nauk ścisłych i przyrodniczych (8.12.2023 r.)

 

Zapisy trwają do 27 listopada 2023 r. 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/sQxCNpyUpK9LP2uZA

 

Warunkiem czynnego uczestnictwa w II OMSKN jest przesyłanie abstraktów formularzu zgłoszeniowym.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 


Konferencja jest organizowana w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: strefa.nauki@usz.edu.pl

 

Zapraszamy do udziału! 

WYDZIAŁY