Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Plebiscyt na Najlepszych Nauczycieli UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Plebiscyt na Najlepszych Nauczycieli UPP

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywnego udziału w Plebiscycie na Najlepszych Nauczycieli UPP, organizowanym przez Konwent Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Dział Studiów i Spraw Studenckich.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych nauczycieli akademickich, którzy nie tylko potrafią przekazywać wiedzę w sposób prosty i przejrzysty, ale także inspirują i zachęcają do rozwoju w obszarze prowadzonych zajęć.

 

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. Pierwszy to etap ankietowy, w którym na każdym wydziale wybranych zostanie siedmiu nauczycieli akademickich na podstawie wyników     ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Do wyłonienia najlepszych nauczycieli w etapie ankietowym, pod uwagę będzie brana suma średnich ważonych ocen z semestru zimowego i letniego, uzyskanych na podstawie co najmniej 50 ankiet. To szansa, by wybrać tych, którzy zasługują na uznanie i najbardziej się wyróżniają jakością prowadzonych zajęć.  

 

Pierwszy etap akcji trwa do 31 października 2023 r., a głosowanie odbywa się poprzez Wirtualny Dziekanat

Ankieta skierowana jest do studentów II-V roku studiów. 

 

Drugi etap to głosowanie powszechne studentów poszczególnych wydziałów, podczas którego wybrany zostanie najlepszy dydaktyk spośród wyłonionych w pierwszym etapie nauczycieli.  

 

Ten po raz pierwszy organizowany na UPP konkurs to prawdziwa okazja, by docenić wysiłek i zaangażowanie dydaktyków, którzy wspierają studentów w edukacji i przyczyniają się do ich rozwoju.  

 

Każdy głos ma znaczenie i może zdecydować o tym, kto zostanie uznany za Najlepszego Nauczyciela UPP. Zachęcamy studentów do wzięcia udział w Plebiscycie. Wystarczy wypełnić ankietę, co pozwoli wyłonić nauczycieli akademickich, którzy zasługują na wyróżnienie. Dzięki tej inicjatywę możemy uczynić UPP jeszcze lepszym miejscem nauki. 

 

Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP 

WYDZIAŁY