Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są informacje dotyczące stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022. 

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki dostępne są informacje dotyczące stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022. 

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

  • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
  • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ 

 

WYDZIAŁY