Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy Lider XV | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt badawczy Lider XV

Wnioski do konkursu LIDER XV  należy składać w okresie od  dnia 19 lutego do dnia 29 marca 2024 roku. Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 18 marca 2024 roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

LIDER XV:  https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

 

Wnioski do konkursu LIDER XV  należy składać w okresie od  dnia 19 lutego do dnia 29 marca 2024 roku. Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 18 marca 2024 roku.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl i marcelina.barwinska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis z Sekcji ds. Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej lub uzyskać potwierdzenia e-mail;

Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: agnieszka.polak@up.poznan.pl

  • 3 egzemplarze załącznika nr 1a - Oświadczenie Jednostki, w tym jeden egz. podpisany przez Kierownika Katedry oraz Dział Finansowy;
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1b - Oświadczenie Jednostki dotyczące doręczania pism za pomocą platformy ePUAP lub LSI
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1c - Oświadczenie Wnioskodawcy (kierownik projektu) dotyczące doręczania pism za pomocą platformy ePUAP lub LSI
  • 1 egzemplarz załącznika nr 1d - Oświadczenie Woli (kierownik projektu) dotyczące złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego

Szczegółowe pytania dotyczące naboru w XV edycji Programu LIDER można również  kierować za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/ncbr/punkt-informacyjny

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą dokumentacją konkursową, która znajduje się pod linkiem

  https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xv

 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI dostępnym pod linkiem: https://lsi2.ncbr.gov.pl/logowanie  po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCBR tj. do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest na stronie Uczelni (Pracownik – INTRANET – Repozytorium dokumentów – Dokumenty Jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki).

WYDZIAŁY