Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Szkolenie informacyjne dotyczące realizacji Projektu PREIDUB | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Szkolenie informacyjne dotyczące realizacji Projektu PREIDUB

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Piotra Golińskiego w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji Projektu PREIDUB - Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na szkolenie informacyjne on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Termin szkolenia oraz zakres tematyczny:

 

8 marca (piątek) w godz. 10:00 – 11:00
 

Ogólne informacje o Projekcie PREIDUB dotyczące głównych założeń oraz poszczególnych działań w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych w poszczególnych dyscyplinach na Uniwersytecie

                  Link do szkolenia

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: karolina.bloch@up.poznan.pl lub telefonicznie: 61 846 62 70.

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu nie są wymagane.

WYDZIAŁY