Finansowanie ochrony własności intelektualnej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zachęca pracowników Uniwersytetu do zgłaszania do Centrum wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych podlegających ochronie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ochrona prawna będzie finansowana w ramach realizowanego przez Uniwersytet projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022.

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny