Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacje w sprawie ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacje w sprawie ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2020-2022

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego obsługa ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych powierzona została firmie: STU ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1, 84-731 Sopot,  z którą Uczelnia zawarła umowę na lata 2020-2022.

Bliższych informacji udziela:

- w zakresie ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej -

 Lucyna Sznajder-Bobińska, e-mali:  lucyna.sznajder-bobinska@up.poznan.pl, tel. 0-61 846-6279

- w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego -

Beata Przybyła, e-mail: beata.przybyla@up.poznan.pl, tel. 0-61 848-7060

WYDZIAŁY