Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Coachingowe sesje warsztatowe (moduł IV) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Coachingowe sesje warsztatowe (moduł IV)

Coachingowe Sesje Warsztatowe – moduł IV  pt. „Promocja projektów rozwojowych, upowszechnianie wyników badań

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz przedsiębiorców na:

  

Coachingowe Sesje Warsztatowe – moduł IV

pt. „Promocja projektów rozwojowych, upowszechnianie wyników badań”

  

Sesje odbędą się w sali konferencyjnej CIiTT w Kolegium Rungego

przy ul. Wojska Polskiego 52, I piętro  

 
Możliwość wyboru jednego terminu:

 • 8 listopada 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana – specjalizacja Biotechnologia)
 • 15 listopada 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologia żywności i żywienia)
 • 22 listopada 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Meblarstwo i technologia drewna)
 • 29 listopad 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Inżynieria środowiska/gospodarka odpadami/ochrona środowiska)
 • 6 grudnia 2017 roku: godz. 09:00-15:00 (sesja dedykowana - specjalizacja Technologie w rolnictwie oraz pozostałe przyrodnicze)

Proponowane sesje coachingowe mają służyć lepszemu przygotowaniu projektów badawczo-rozwojowych do skutecznej komercjalizacji i wdrożeń w praktyce. Każda sesja opierać się będzie na najnowszych regulacjach ustawowych i uczelnianych, propozycjach rozwiązań problemów zgłaszanych przez uczestników, a także analizach przykładów z praktyki.

 

Program coachingowych sesji warsztatowych obejmuje m.in:

 

 1. Przygotowanie wizualizacji (demo) technologii – stopniowalność prototypowania.
 2. Baza technologii i jej rola.
 3. Strategia upowszechniania – dotarcie z komunikatem do grupy docelowej.
 4. Dobór narzędzi i nośników przekazu informacji.
 5. Media clipping – badanie efektów działań upowszechniających.

 

Organizatorzy zapewniają:

 • Materiały warsztatowe,
 • Profesjonalną kadrę,
 • Zaświadczenie uczestnictwa,
 • Poczęstunek podczas warsztatów. 

Zgłoszenia:

Wypełniony i podpisany skan formularza zgłoszeniowego proszę przesyłać na adres: inncom@up.poznan.pl 

Liczba miejsc na jedną sesję jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Sesje warsztatowe finansowane są w ramach projektu „InnCOM_PULS” w ramach programu MNiSW pn. DIALOG.

 

 

 

WYDZIAŁY