Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych - Relacja | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych - Relacja

22 i 23 kwietnia w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych.

Organizatorem był Samorząd Studencki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii wraz z Sekcją Medyczną mAb oraz Kołem Naukowym Studentów Biotechnologii OPERON. W ramach seminarium odbył się wykład gościnny Krzysztofa Szafrańskiego z firmy Osadkowski S.A., sesje referatowe i posterowe. Wykład honorowy „Od neolitycznej ewolucji do współczesnej rewolucji genowej: historia hodowli pszenicy zwyczajnej” wygłosiła dr hab. Maria Drapikowska z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy Sympozjum to 80-ciu studentów i doktorantów z uczelni o kierunku przyrodniczym z 20 ośrodków naukowych w Polsce.

Na najlepszych studentów czekały nagrody. W sesji posterowej zwyciężyła Izabela Liśkiewicz, drugie miejsce zajęła Adrianna Dubisz, trzeci Paweł Śledziński, natomiast w sesji referatowej pierwsze miejsce zajął Wojciech Kusztal tematem – Analiza zmian w proteomie wątroby myszy wywołanych dietą wysokometioninową. Joanna Markowicz z tematem – Zastosowanie konstruktów lekowych celekoksybu i Fmoc-Leucyny z biotynylowymi dendrymerami PANAM G3 w terapii przeciwnowotworowej – zajęła drugie miejsce. Na trzecim miejscu uplasowała się Natalia Pieńkowska z wykładem na temat: Wpływ dendrymerów poliamidoaminowych generacji trzeciej (PANAM G3) skoniugowanych z agonistą COX-2 i antagonistą PPARγ na komórki raka płaskonabłonkowego.

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia z dziedziny biotechnologii, rolnictwa, ekologii, leśnictwa, ochrony środowiska.

Koordynatorami Sympozjum z ramienia Samorządu Studenckiego były studentki czwartego roku biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Magdalena Kubiak i Katarzyna Mikołajczak.
Patronat honorowy nad I Ogólnopolskim Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych objęli: JM Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul, Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dr hab. Anna Kryszak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

WYDZIAŁY