Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja PTPN - Człowiek wędrujący | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja PTPN - Człowiek wędrujący

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w dniu 12 grudnia 2018r. organizuje ogólnopolską konferencję pt. Człowiek wędrujący upamiętniającą Marcelego Mottego (1818-1898), nauczyciela, działacza społecznego, pisarza, autora słynnych "Przechadzek po Poznaniu". Konferencja ma skupić badaczy zajmujących się różnymi aspektami turystyki i migracji w poznańskich uczelniach i ich partnerach krajowych. Zaproszeni będą specjaliści z zakresu turystyki, socjologiii, etnologii, prawa oraz ekonomii. 

Celem konferencji będzie refleksja nad wyzwaniami, jakie stawia człowiek naukom wobec konieczności przemieszczania się.

 

Termin: 12 grudnia 2018r. 

Miejsce: Sala posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29 

WYDZIAŁY